Novosti

Sistem socijalnog stanovanja

Zvanična provedba projekta koji finansira EU „Sistem socijalnog stanovanja - Razvoj integriranoga modela u teoriji i praksi” započela je 2. jula 2013. godine. Ukupna vrijednost projekta je 1.679.000 eura, od čega je milion eura obezbijedila EU, a 679.000 eura lokalne vlasti i HilfswerkAustrija International.

Projekat provodi HilfswerkAustria International u partnerstvu sa Fondacijom lokalne demokratije BiH. U narednih 20 mjeseci realizacije projekta, obezbijediti će se stalno rješenje stambenog pitanja za 62 socijalno ugrožene porodice i inicirati usvajanje strategije i relevantnog zakonodavstva socijalnog zbrinjavanja na nivou BiH. Projektom će se razviti i preporučiti integrativni održivi model socijalnog stanovanja sa posebnim naglaskom na socijalno ugrožene kategorije, obezbijediti će se mogućnost pristupa socijalnim uslugama za ranjive grupe i izgraditi 6 stambenih zgrada sa 62 stambene jedinice u 6 projektnih lokacija, općinama Jablanica, Prozor-Rama i Stari Grad Sarajevo u FBiH, gradu Bijeljina u RS i Distriktu Brčko BiH. Predstavnici upravnih i administrativnih tijela u navedenim lokacijama u BiH će biti obučavani i koordinirani od strane iskusnog osoblja HilfswerkAustria International i Fondacije lokalne demokratije, te direktno uključeni u provedbu projektnih aktivnosti, obezbjeđujući osnovne preduslove za njihovu uspješnu realizaciju. http://www.hwa.com.ba/ Sigurna kuća

Prijavite nasilje nadležnoj policiji, centru za socijalni rad ili nas pozovite na broj:

033 222 000

Opširnije

SOS telefon

Imate pravo potražiti pomoć i dobiti podršku drugih. Mi vas razumijemo, možemo i hoćemo vam pomoći. Ostati anonimni i pozovite nas.

033 222 000 (KS), 1265 (FBiH)

Opširnije

Centar za žene

NISI KRIVA! NISI SAMA! IZLAZ POSTOJI! Besplatna pravna pomoć, besplatna psihološka i socijalno-ekonomsku podrška

033 570 560 / 570 561

Opširnije

Edukativni kutak
za mlade

Mjesto znanja, podrške i sigurnosti za mlade

033 570 560

Opširnije