Novosti

Sjednica Komisije za jednakopravnost spolova: Borba protiv nasilja u porodici – usvajanje novog Zakona o zaštiti od nasilja u porodici u FBiH i izmjene Krivično

U srijedu, 13. septembra 2023. godine održana je redovna sjednica Komisije za jednakopravnost spolova Predstavničkog doma Parlamenta FBiH, u partnerstvu s Gender centrom FBiH i uz podršku nekoliko nevladinih organizacija. Na dnevnom redu su se našli Nacrt Zakona o zaštiti od nasilja u porodici, kontinuirani napredak parlamentarne procedure za njegovo usvajanje, kao i izmjene i dopune Krivičnog zakona FBiH.

Komisija je snažno naglasila hitnu potrebu nastavka parlamentarne procedure za donošenje novog Zakona o zaštiti od nasilja u porodici u FBiH i usvajanje izmjena Krivičnog zakona FBiH kako bi se osigurao sveobuhvatan pravni okvir za zaštitu žrtava nasilja i odgovarajuće kazne za počinitelje nasilja. U vrijeme kada svjedočimo sve učestalijim i brutalnijim oblicima nasilja u porodici i društvu, ovo je od izuzetne važnosti. Neophodno je osigurati izradu kvalitetnih zakona kako bi se stvorili zakoni koji će odražavati najbolje prakse i norme, posebno u skladu s Istanbulskom konvencijom.

Predsjednica Komisije za jednakopravnost spolova Predstavničkog doma Parlamenta FBiH, Alma Kratina, istaknula je potrebu za širom suradnjom sa svim relevantnim akterima, uključujući Vladu Federacije i Parlament FBiH, kako bi se što prije došlo do izmjena Krivičnog zakona FBiH. Također, podsjetila je na postojeće inicijative za izmjene Krivičnog zakona FBiH, te pozvala sve nadležne da se uključe u proces donošenja odluka.

Direktorica Gender centra, Ana Vuković, izrazila je nadu da će sastanak rezultirati konkretnim koracima, a ne samo riječima na papiru. Istaknula je da, iako trenutna zakonodavna regulativa vezana za rodno zasnovano nasilje i nasilje u porodici nije loša, uvijek postoji prostor za poboljšanje. Također, najavila je sastanak ministra pravde s ekspertnim timom koji će razmotriti Nacrt Zakona o zaštiti od nasilja u porodici kako bi se uzeli u obzir sugestije i primjedbe relevantnih organizacija.

Jasmina Mujezinović, direktorica Fondacije lokalne demokratije, podcrtala je hitnost problema i naglasila potrebu za usklađivanjem zakona s Istanbulskom konvencijom. Također, izrazila je zabrinutost zbog povjerenja žrtava u sistem koje je ozbiljno narušeno, kao i smanjenog broja prijava nasilja zbog nedostatka osjećaja zaštite.

Ovaj sastanak predstavlja korak prema rješavanju ozbiljnog problema nasilja u porodici u BiH, te izmjena zakona i praksi kako bi se osigurala bolja zaštita žrtava i održiva sigurnost u društvu.Sigurna kuća

Prijavite nasilje nadležnoj policiji, centru za socijalni rad ili nas pozovite na broj:

033 222 000

Opširnije

SOS telefon

Imate pravo potražiti pomoć i dobiti podršku drugih. Mi vas razumijemo, možemo i hoćemo vam pomoći. Ostati anonimni i pozovite nas.

033 222 000 (KS), 1265 (FBiH)

Opširnije

Centar za žene

NISI KRIVA! NISI SAMA! IZLAZ POSTOJI! Besplatna pravna pomoć, besplatna psihološka i socijalno-ekonomsku podrška

033 570 560 / 570 561

Opširnije

Edukativni kutak
za mlade

Mjesto znanja, podrške i sigurnosti za mlade

033 570 560

Opširnije