Novosti

Šta je rodno zasnovano nasilje, zašto žene ostaju u situaciji nasilja, pravni okvir

U sklopu projekta „Snimi rodno zasnovano nasilje“, Fondacija CURE u suradnji sa Fondacijom za Kreativni Razvoj snimili su drugi film od ukupno planiranih četiri. Tema  ovog edukativnog videa  obrađuje pitanja:  Šta je rodno zasnovano nasilje, zašto žene ostaju u situaciji nasilja, pravni okvir ...

Uposlenici Fondacija lokalne demokratije, menadžerica Sigurne kuće, Mubera Hodžić- Lemeš i Amer Homarac, pravni savjetnik- Centra za besplatnu pravnu pomoć u filmu prenose iskustva i daju odgovore koje su stekli u dugogodišnjem radu sa žrtvama nasilja na osnovu spola. 

Film možete naći na ovom linku:  https://www.youtube.com/watch?v=hUkotSog0bg

Pogledajte, dijelite, uključite se!           Sigurna kuća

Prijavite nasilje nadležnoj policiji, centru za socijalni rad ili nas pozovite na broj:

033 222 000

Opširnije

SOS telefon

Imate pravo potražiti pomoć i dobiti podršku drugih. Mi vas razumijemo, možemo i hoćemo vam pomoći. Ostati anonimni i pozovite nas.

033 222 000 (KS), 1265 (FBiH)

Opširnije

Centar za žene

NISI KRIVA! NISI SAMA! IZLAZ POSTOJI! Besplatna pravna pomoć, besplatna psihološka i socijalno-ekonomsku podrška

033 570 560 / 570 561

Opširnije

Edukativni kutak
za mlade

Mjesto znanja, podrške i sigurnosti za mlade

033 570 560

Opširnije