Novosti

U Sarajevu održan drugi javni forum "Zaštita branitelja/ica ljudskih prava u BiH”

U srijedu, 31.01.2024. godine u Sarajevu održan drugi javni forum "Zaštita branitelja/ica ljudskih prava u BiH", u sklopu projekta "Braniteljice ljudskih prava zaštićene u praksi i politikama". Ovaj forum okupio je više od 30 različitih sudionika kako bi razgovarali o trenutnom stanju zaštite ljudskih prava u Bosni i Hercegovini.

U uvodnom dijelu foruma, predstavljeni su članovi Savjetodavnog odbora za zaštitu branitelja/ica ljudskih prava u BiH, koji je formiran u januaru 2018. godine. Članovi/ice Savjetodavnog odbora, među kojima su bili Nina Mišković, Samra Hadžiabdić-Filipović, Mirela Riković-Koldžo, Aleksandra Marin-Diklić, Emir Povlakić i Jasmina Mujezinović, predstavili su svoje institucije i ulogu u zaštiti ljudskih prava. Također, predstavljena je i Kristina Ljevak, novinarka i članica Upravnog odbora Sarajevskog otvorenog centra.

U nastavku, Nina Mišković je govorila o ulozi Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice BiH u zaštiti od diskriminacije i povrede ljudskih prava, dok je Emir Povlakić predstavio ulogu Regulatorne agencije za komunikacije BiH u zaštiti od diskriminacije u medijskom prostoru. Naglasio je važnost reagovanja u slučaju kršenja prava branitelja/ica ljudskih prava u medijima te objasnio postupak podnošenja žalbe.

Istaknuta je važnost kontinuiranog rada na širenju svijesti o položaju branitelja/ica ljudskih prava u BiH te potreba za suradnjom između institucija i civilnog društva na lokalnom nivou.

Ovaj javni forum predstavlja korak naprijed u jačanju zaštite ljudskih prava u BiH i promicanju aradnje između različitih aktera u tom procesu.

Javni forum „Zaštita branitelja/ica ljudskih prava u BiH” organizovan je u okviru projekta „Braniteljice ljudskih prava zaštićene u praksi i politikama“, kojeg implementira Fondacija lokalne demokratije, a finansijski podržava Kraljevina Nizozemska kroz MATRA program.Sigurna kuća

Prijavite nasilje nadležnoj policiji, centru za socijalni rad ili nas pozovite na broj:

033 222 000

Opširnije

SOS telefon

Imate pravo potražiti pomoć i dobiti podršku drugih. Mi vas razumijemo, možemo i hoćemo vam pomoći. Ostati anonimni i pozovite nas.

033 222 000 (KS), 1265 (FBiH)

Opširnije

Centar za žene

NISI KRIVA! NISI SAMA! IZLAZ POSTOJI! Besplatna pravna pomoć, besplatna psihološka i socijalno-ekonomsku podrška

033 570 560 / 570 561

Opširnije

Edukativni kutak
za mlade

Mjesto znanja, podrške i sigurnosti za mlade

033 570 560

Opširnije