Novosti

Ugovor o realizaciji odobrenih sredstava iz budžeta Grada Sarajeva za 2018. godinu

Danas, 23.02.2018. godine, u prostorijama Fondacije lokalne demokratije je potpisan Ugovor o realizaciji odobrenih sredstava iz budžeta Grada Sarajeva za 2018. godinu.

Ugovor su potpisali gradonačelnik Sarajeva, Abdulah Skaka i izvršna direktorica Fondacije lokalne demokratije, Jasmina Mujezinović. U budžetu Grada Sarajevo je dodjeljeno 10.000,00 KM kako bi se podržao rad Sigurne kuće, skloništa za žene i djecu žrtve nasilja u porodici. Ovom prilikom se Fondacija lokalne demokratije zahvaljuje Gradu Sarajevu na dugogodičnjoj podršci i pomoći u zaštiti od nasilja na osnovu spola.Sigurna kuća

Prijavite nasilje nadležnoj policiji, centru za socijalni rad ili nas pozovite na broj:

033 222 000

Opširnije

SOS telefon

Imate pravo potražiti pomoć i dobiti podršku drugih. Mi vas razumijemo, možemo i hoćemo vam pomoći. Ostati anonimni i pozovite nas.

033 222 000 (KS), 1265 (FBiH)

Opširnije

Centar za žene

NISI KRIVA! NISI SAMA! IZLAZ POSTOJI! Besplatna pravna pomoć, besplatna psihološka i socijalno-ekonomsku podrška

033 570 560 / 570 561

Opširnije

Edukativni kutak
za mlade

Mjesto znanja, podrške i sigurnosti za mlade

033 570 560

Opširnije