News

Nasilje u porodici i psihološki aspekti nasilja- Kako prepoznati i podržati žrtve

U okviru saradnje Federalnog zavoda za zapošljavanje i JU “Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo“, 20. i 21. 12.2017. godine, održane su edukacije za uposlenike Službe KS-a o temi: „Nasilje u porodici i psihološki aspekti nasilja- Kako prepoznati i podržati žrtve“.

 Tim povodom pozvana je FLD-je i njeni  stručne uposlenice  Amra Muslić, socijalna radnica i Sanja Sahačić, psihologinja, stalno angažovane u  direktnom radu sa žrtvama nasilja u porodici u Sigurnoj kući,  da za 50 radnika ove službe, angažovanih na poslovima posredovanja, realizuju obuku kako bi bili  osposobljeni da odgovore potrebama ugroženih ciljanih grupa na tržištu rada, te da pruže adekvatnu uslugu za  osjetljive kategorije, kao što su žrtve nasilja u porodici. Ovo  peta radionica, nakon Mostara, Zenice, Tuzle i Bihaća realizuje se na inicijativu Federalnog zavoda za zapošljavanje.Safe House

Report the violence to the relevant police, welfare center or call us at:

033 222 000

Read more

SOS Phone

You have the right to seek help and get the support of others. We understand you, can and will help you. Stay anonymous and give us a call.

033 222 000 (KS), 1265 (FBiH)

Read more

Center for Women

YOU ARE NOT GUILTY! YOU ARE NOT ALONE! THE EXIT IS OUT! Free legal aid, free psychological and socio-economic support

033 570 560 / 570 561

Read more

The Youth
Education Corner

Hub of Knowledge, Support, and Security for Youth

033 570 560

Read more