News

Potpisivanje Pisma obaveze između Foruma za zajedničku politiku i Mreže pravde o partnerstvu u procesu izrade, donošenja i primjene Zakona o besplatnoj pravnoj pomoći BiH

Visoko sudsko i tužilačko vijeće BiH (VSTV), Ministarstvo pravde BiH i Mreža pravde obavještavaju javnost da je u utorak, 05. februara 2013. godine upriličeno potpisivanje Pisma obaveze između Foruma za zajedničku politiku VSTV i Ministarstva pravde BiH i Mreže pravde o zajedničkom radu na usvajanju i implementaciji Zakona o besplatnoj pravnoj pomoći BiH.

Ovim potpisom se VSTV, Ministarstvo pravde i organizacije civilnog društva okupljene u Mrežu pravde, obavezale su se da će zajedno raditi na definiranju i rješavanju potrebe za besplatnom pravnom pomoći u BiH s ciljem usvajanja i implementacije Zakona o besplatnoj pravnoj pomoći BiH (BPP). 

Zajedničku izjavu o potpisanom pismu, ciljevima i značaju ovog sporazuma za saradnju vladinog i nevladinog sektora dao je ministar Ministarstva pravde Bosne i Hercegovine Bariča Čolak i predstavnica Mreže pravde, Snježana Ivandić uoči početka zakazane 9. ministarske konferencije.

Bosna i Hercegovina još uvijek nema okvirni zakon o besplatnoj pravnoj pomoći koji bi omogućio svim njenim građanima jednak pristup sudu i pravdi. Istovremeno, kreiranje funkcionalnog sistema u pružanju besplatne pravne pomoći u krivičnim, građanskim i upravnim postupcima na svim nivoima u BiH, predstavlja jedan je od osnovnih strateških ciljeva Strategije za reformu sektora pravde u BiH.

Novouspostavljeni mehanizam partnerstva između vladinog i nevladinog sektora u narednom periodu će dati neprocjenjiv doprinos na jačanju vladavine zakona u BiH te biti okosnica za vraćanje povjerenja građana u pravosudni sistem Bosne i Hercegovine. 

Prve aktivnosti koje će Forum za zajedničku politiku i članice Mreže pravde poduzeti su: analiza postojećih mehanizama besplatne pravne pomoći u BiH, istraživanje međunarodnih standarda iz ove oblasti, edukacija građana te monitoring parlamentarne procedure usvajanja Zakona. 

Forum za zajedničku politiku je tijelo koje se sastoji od predstavnika Ministarstva pravde BiH i Visokog sudskog i tužilačkog vijeća BiH, formirano sa ciljem postizanja bolje koordinacije, unapređenje politika i ubrzanje razvoja reformi u sektoru pravde.

Mreža pravde u BiH je mreža 64 organizacije civilnog društva koja kroz partnersko djelovanje i saradnju radi na informiranju, obrazovanju i zastupanju interesa građana i građanki u sektoru pravde.      Safe House

Report the violence to the relevant police, welfare center or call us at:

033 222 000

Read more

SOS Phone

You have the right to seek help and get the support of others. We understand you, can and will help you. Stay anonymous and give us a call.

033 222 000 (KS), 1265 (FBiH)

Read more

Center for Women

YOU ARE NOT GUILTY! YOU ARE NOT ALONE! THE EXIT IS OUT! Free legal aid, free psychological and socio-economic support

033 570 560 / 570 561

Read more