News

Pravna pomoć i savjetovanje – uslov za efikasnu podršku žrtvama nasilja u porodici

U okviru projekta Besplatna pravna pomoć podržanog od Fondacije OAK,Fondacija lokalne demokratije organizuje Radionicu  na temu“ Pravna pomoć i savjetovanje – uslov za efikasnu podršku žrtvama nasilja u porodici „. U prilogu je dnevni red Radionice, koja će se održati  u Sarajevu  dana 18.12.2012. godine  u Hotelu Bosnia sa početkom u  9.00 Sati

Sarajevo, 18. decembar 2012. godine  Hotel Bosnia u Sarajevu, ul. Kulovića br. 9 RADIONICA: Pravna pomoć i savjetovanje – uslov za efikasnu podršku žrtvama nasilja u porodici

Ponedjeljak, 17.12.2012.

Dolazak u ponedeljak u poslijepodnevnim časovima

Utorak, 18.12.2012.

09:00 – 09:30

Pozdravna riječ organizatorica Predstavljanje učesnica

09:30 – 10:30

Način zbrinjavanja žrtava u sigurnu kuću Procedure prijema i dokumentovanje Uloga pomagača/pomagačica u sigurnoj kući

10:30 – 11:00

Pauza za kafu

11:00 – 12:00

Radnje nasilja u porodici

12:00-13:00

Vrste i oblici pravne pomoći žrtvama nasilja Saradnja sa institucijama

13:00 – 14:00

Ručak

14:00 – 15:00

Postupak ostvarivanja zaštite žrtava nasilja u porodici  Podrška žrtvama po izlasku iz sigurne kuće

15:00 – 15:30

Zaključci, evaluacija i zatvaranje radioniceSafe House

Report the violence to the relevant police, welfare center or call us at:

033 222 000

Read more

SOS Phone

You have the right to seek help and get the support of others. We understand you, can and will help you. Stay anonymous and give us a call.

033 222 000 (KS), 1265 (FBiH)

Read more

Center for Women

YOU ARE NOT GUILTY! YOU ARE NOT ALONE! THE EXIT IS OUT! Free legal aid, free psychological and socio-economic support

033 570 560 / 570 561

Read more