News

Saopštenje za javnost

Mi, članice Sigurne mreže Bosne i Hercegovine, užasnute ubojstvom četvorogodišnjeg dječaka u Hadžićima, tražimo hitno i strogo kažnjavanje počinitelja ovog monstrouznog zločina.

Ono što naše organizacije, čija je osnovna misija borba protiv nasilja u porodici, veoma zabrinjava jeste činjenica da je u ovom slučaju zakazalo cijelo društvo, i građani, i zaposleni u institucijama sistema koje su nadležne za preveniranje i sankcioniranje nasilja u porodici. Oštro reagiramo i tražimo pokretanje postupka odgovornosti svih subjekata za zaštitu od nasilja u porodici, a posebno pojedinaca i predstavnika nadležnih institucija koji su bili u kontaktu sa ubijenim djetetom i njegovom porodicom. Dva važeća Zakona o zaštiti od nasilja u porodici u Federacije Bosne i Hercegovine i u Republici Srpskoj nalažu da su zdravstveni i socijalni radnici, nastavnici, odgajatelji, medicinske, obrazovne i druge ustanove i organi, nevladine organizacije, članovi porodice, kao i svaki drugi građanin, dužni odmah nakon saznanja da je počinjeno nasilje u porodici ili da postoje osnovi sumnje da je počinjeno nasilje u porodici, to prijaviti policiji. Policija je dužna izaći i provjeriti navode, te prijaviti nasilje sudu ili tužilaštvu, ovisno o stepenu nasilja, i istovremeno obavijestiti centar za socijalni rad, koji će zbrinuti žrtve. U slučaju ovog nesretnog dječaka, drušvo i intitucije sistema nisu reagirali u skladu sa svojim obavezama i nadležnostima. Neprijaviti nasilje je isto što i počiniti ga. Ovo nije problem samo jedne porodice nego cijelog našeg društva. Ovakav slučaj se ne smije ponoviti. Prioritet institucija na svim nivoima mora biti odlučna i beskompromisna borba protiv nasilja i kriminala. Sudovi konačno moraju shvatiti svoju odgovornost i adekvatno, zakonom propisano sankcionirati počinitelje, ali i sve građane, i pojedince u nadležnim institucijama, koji ne prijave nasilje i ne pomognu žrtvi. U Sarajevu, 05.03.2014. godine Sekretarijat Sigurne mrežeSafe House

Report the violence to the relevant police, welfare center or call us at:

033 222 000

Read more

SOS Phone

You have the right to seek help and get the support of others. We understand you, can and will help you. Stay anonymous and give us a call.

033 222 000 (KS), 1265 (FBiH)

Read more

Center for Women

YOU ARE NOT GUILTY! YOU ARE NOT ALONE! THE EXIT IS OUT! Free legal aid, free psychological and socio-economic support

033 570 560 / 570 561

Read more