News

U povodu 8.marta, Međunarodnog dana žena!

Zadovoljstvo nam je obavijestiti vas da smo od članova kolektiva Sberbank BH d.d., kao  podršku ženama žrtvama nasilja, odnosno  Centru za žene Fondacije lokalne demokratije primili donaciju u iznosu od 2.000,00 KM. Također,  kao i prethodnih godina predstavništvo Palmoliv je ženama i djevojkama žrtvama nasilja u porodici smještenih u Sigurnoj kući Fondacije lokalne demokratije je uručio poklon pakete kao podršku ovoj osjetljivoj kategoriji.Safe House

Report the violence to the relevant police, welfare center or call us at:

033 222 000

Read more

SOS Phone

You have the right to seek help and get the support of others. We understand you, can and will help you. Stay anonymous and give us a call.

033 222 000 (KS), 1265 (FBiH)

Read more

Center for Women

YOU ARE NOT GUILTY! YOU ARE NOT ALONE! THE EXIT IS OUT! Free legal aid, free psychological and socio-economic support

033 570 560 / 570 561

Read more

The Youth
Education Corner

Hub of Knowledge, Support, and Security for Youth

033 570 560

Read more