News

VAŽNOST PRIMJENE ZAKONA O RAVNOPRAVNOSTI SPOLOVA ZA GRAĐANE/KE I MEHANIZMI ZAŠTITE PRAVA

U ime Fondacije lokalne demokratije, zadovoljstvo nam je da Vas pozovemo na edukaciju o temi:

VAŽNOST PRIMJENE ZAKONA O RAVNOPRAVNOSTI SPOLOVA ZA GRAĐANE/KE I MEHANIZMI ZAŠTITE PRAVA

koju realizujemo u  okviru  projekta „Obrazovanja javnosti o pravnom sistemu“   uz financijsku podršku Usaid-JSDPII.

Cilj projekta je povećavati povjerenje javnosti u vladavinu zakona uključivanjem profesionalaca u obrazovanje građana o pravnom sistemu Bosne i Hercegovine.

Cijenećivažnostoveedukacije, direktorMisije USAID-a  David Barth obratitće se prisutnima.

Edukacijaćebitirealizovana u prostorijamaJavneustanoveCentra za edukaciju sudija itužilaca u FederacijiBosneiHercegovine. Na ovajnačini ova ustanovadajućipodrškuiučešće da svojimkapacitetimaunaprijede obim i održivost ove prakse, te kao domaćini poželjet će dobrodošlicu.

Ciljedukacija je da učesniciistihusvojeznanja ,teistadugoročnoprenosenasvezainteresiranegrađane u neposrednomkontaktuilikrozsamprocesrada u ( institucijama, nevladinimorganizacijama, ministarstvima...).

Dnevni red možete pogledati OVDJE.


Safe House

Report the violence to the relevant police, welfare center or call us at:

033 222 000

Read more

SOS Phone

You have the right to seek help and get the support of others. We understand you, can and will help you. Stay anonymous and give us a call.

033 222 000 (KS), 1265 (FBiH)

Read more

Center for Women

YOU ARE NOT GUILTY! YOU ARE NOT ALONE! THE EXIT IS OUT! Free legal aid, free psychological and socio-economic support

033 570 560 / 570 561

Read more