Servisi

Sigurna kuća

Sigurna kuća

NISI KRIVA! NISI SAMA! IZLAZ POSTOJI!

Ukoliko ste žrtva nasilja u porodici u Sigurnoj kući vam nudimo:

 • smještaj na zaštićenoj i tajnoj lokaciji,
 • psihosocijalni tretman,
 • mogućnost da preuzmete kontrolu nad svojim životom i osamostalite se za život bez nasilja
 • smještaj u sigurnoj kući je besplatan
 • možete biti smješteni tokom 24 sata.

Potrebno je da prijavite nasijlje nadležnoj policiji, centru za socijalni rad ili nas pozovite na broj 033 222 000.

SIGURNA KUĆA - Sklonište za žene i djecu žrtve nasilja u porodici

Od oktobra 2000. godine Fondacija lokalne demokratije vodi jedinu Sigurnu kuću - Sklonište za žene i djecu žrtve nasilja u porodici na području Kantona Sarajevo.

Kapacitet Skloništa je 25 korisnica/ka, 10 žena i 15-ero djece.

Osnovni cilj rada Skloništa je obezbjeđenje fizičke zaštite i sigurnosti žrtava, kao i psihosocijalni tretman u cilju prevazilaženja traumatskih iskustava i reintegracije u društvenu zajednicu.

Za žrtve nasilja, smještaj u Sigurnu kuću je u svakom trenutku dostupan i moguć. Vrši se po preporuci Centra za socijalni rad i policijskih uprava, a na osnovu potpisanog Protokola o postupanju sa žrtvama nasilja u porodici između Fondacije lokalne demokratije, Kantonalnog centra za socijalni rad i MUP-a Sarajevo.

Sve usluge koje nudi Sigurna kuća za žrtve nasilja su besplatne.

Vrste usluga koje se pružaju žrtvama nasilja u porodici u Sigurnoj kući - Skloništu su:

 • Fizička zaštita i sigurnost
 • Psihoterapijski tretman (individualni i grupni)
 • Radno-okupaciona terapija
 • Socijalno savjetovanje i podrška (individualno, grupno, kontakti sa drugim institucijama)
 • Pravna pomoć – kroz korištenje usluga Centra za besplatnu pravnu pomoć - FLD Sarajevo (korisnicama omogućeno dobijanje pravnih savjeta, izrade podnesaka i zastupanja na sudu)
 • Medicinska asistencija i rehabilitacija u suradnji sa zdravstvenim ustanovama (hitne medicinske intervencije, kontrolni pregledi, medikamentozna terapija)
 • Terapijski rad sa partnerom/počiniteljem nasilja zajedno sa Službama socijalne zaštite Kantona Sarajevo u prostorijama Službe, u porodici - putem mobilnih posjeta ili kroz organizovanje Grupa samopomoći
 • Ekonomsko osamostaljivanje korisnica kroz ekonomsko osnaživanje (uključivanje korisnica u Savjetovalište za žene FLD Sarajevo, suradnja sa Zavodom za zapošljavanje i drugim NVO organizacijama koje implementiraju programe ekonomske podrške žrtava nasilja u porodici)
 • Psihoterapijski tretman djece žrtava nasilja (psihološka podrška, pomoć u savladavanju nastavng plana i programa, rekreativno - zabavni program u implementaciji volontera)
 • Kontakt i suradnja sa vladinim institucijama i nevladinim organizacijama u cilju implementacije individualnog plana zaštite i reintegracije korisnice Sigurne kuće u društvenu zajednicu.

SKLONIŠTE ZA DJEVOJKE ŽRTVE SEKSUALNOG NASILJA

Od 2002. godine u okviru Sigurne kuće pokrenut je rad Skloništa za djevojke žrtve seksualnog nasilja, incesta, silovanja, porodičnog nasilja i drugih oblika nasilja. Sklonište ima kapacitet za 10 djevojčica/djevojaka starosne dobi od 12 godina pa dalje, bosanskohercegovačke državljanke.

Primarni cilj Skloništa je obezbjeđivanje direktne zaštite djevojaka, psihoterapijski tretman u cilju rehabilitacije i resocijalizacije (nastavak školovanja, detraumatizacija i prevazilaženje traumatskih iskustava, ponovno uključivanje u društveni život).


 • Sigurna kuća
 • Tel: 033 222 000 (KS), 1265 (FBiH)

Budite slobodni da nam se javite putem kontakt forme.

Polja označena sa zvijezdicom (*) su obavezna.

Ostali servisi

Centar za žene

NISI KRIVA! NISI SAMA! IZLAZ POSTOJI! Besplatna pravna pomoć, besplatna psihološka i socijalno-ekonomsku podrška

033 570 560 / 570 561

Opširnije

SOS telefon

Imate pravo potražiti pomoć i dobiti podršku drugih. Mi vas razumijemo, možemo i hoćemo vam pomoći. Ostati anonimni i pozovite nas.

033 222 000 (KS), 1265 (FBiH)

Opširnije

Edukativni kutak
za mlade

Mjesto znanja, podrške i sigurnosti za mlade

033 570 560

Opširnije