Fondacija


Fondacija lokalne demokratije je lokalna nevladina organizacija koja je koja je osnovana 1996. godine i posjeduje dugogodišnje iskustvo kao nosilac i kreator pozitivnih društvenih promjena koje vode ka pravednijem i odgovornijem društvu. Pravna smo nasljednica Ambasade lokalne demokratije Barcelona - Sarajevo.

Vizija

Vizija Fondacije lokalne demokratije je stvoriti društvo jednakih mogućnosti.

Misija

Zaštita, promocija i unapređenja ljudskih prava marginaliziranih grupa u BIH.

Principi rada

 • Primarni fokus rada organizacije je u oblasti zaštite i unapređenja ljudskih prava žrtava nasilja na osnovu spola.
 • Unapređenjem zakonskog okvira, socijalnim, ekonomskim i obrazovnim programima osnažujemo žene u BiH za aktivno učešće u transformaciji BiH društva, u kojem će imati ravnopravnu ulogu u javnom i privatnom životu.
 • Razvoj civilnog društva smatramo važnim preduslovom razvoja demokratskog društva, uspostavljanjem i podržavanjem zajedničkog djelovanja nevladinih organizacija.
 • Saradnja s institucijama sistema ostvaruje se razvojem sistemskih rješenja, samoodrživih projekata i servisa za podršku korisnicima u oblasti ljudskih prava.

Struktura organizacije

chart
Erol Mujanović
 • Erol Mujanović
 • dr. ekonomskih nauka
 • Predsjednik
Almir Peštek
 • Almir Peštek
 • prof. dr. ekonomskih nauka
 • Član
Dženita Zirdum
 • Dženita Zirdum
 • diplomirana novinarka i urednica
 • Članica
Mirna Marković
 • Mirna Marković
 • docentica psiholoških nauka
 • Članica
Selma Rasavac-Avdagić
 • Selma Rasavac-Avdagić
 • magistra međunarodnih odnosa i bachelor međunarodnog poslovanja
 • Članica
Jasmina Mujezinović
 • Jasmina Mujezinović
 • dipl.iur
 • Izvršna direktorica

Selma Begić
 • Selma Begić
 • dipl.ing.arh
 • Program menadžerica

Amra Hadžić
 • Amra Hadžić
 • dipl.ing.arh
 • Program menadžerica

Mubera Hodžić-Lemeš
 • Mubera Hodžić-Lemeš
 • dipl.scr
 • Menadžerica Skloništa

Sigurna kuća

Prijavite nasilje nadležnoj policiji, centru za socijalni rad ili nas pozovite na broj:

033 222 000

Opširnije

SOS telefon

Imate pravo potražiti pomoć i dobiti podršku drugih. Mi vas razumijemo, možemo i hoćemo vam pomoći. Ostati anonimni i pozovite nas.

033 222 000 (KS), 1265 (FBiH)

Opširnije

Centar za žene

NISI KRIVA! NISI SAMA! IZLAZ POSTOJI! Besplatna pravna pomoć, besplatna psihološka i socijalno-ekonomsku podrška

033 570 560 / 570 561

Opširnije

Edukativni kutak
za mlade

Mjesto znanja, podrške i sigurnosti za mlade

033 570 560

Opširnije