Novosti

U Sarajevu testiran priručnik o pružanju besplatne pravne pomoći ženama žrtvama rata

Testiranju Nacrta Priručnika prisustvovali su predstavnici Ministarstva pravde BiH, općinskih službi socijalne zaštite u Kantonu Sarajevo, Centara za socijalni rad KS, kao i kantonalnih Zavoda za pružanje besplatne pravne pomoći, koji su podijelili svoja iskustva u pružanju pravne pomoći ženama žrtvama rata.

U Sarajevu je protekle sedmice održano testiranje Nacrta Priručnika o pružanju besplatne pravne pomoći ženama žrtvama rata, namijenjen službenicima u zavodima/službama za besplatnu pravnu pomoć. Inicijativa za izradu ovog priručnika rodila se nakon višegodišnjeg pružanja besplatne pravne pomoći ženama žrtvama rata kako bi se predstavile dobre prakse pružanja besplatne pravne pomoći i promovirao pristup utemeljen na dobrom prepoznavanju obima i oblika prava koja pripadaju preživjelim prema domaćim i međunarodnim propisima relavantnim za Bosnu i Hercegovinu.

Autori Priručnika su Saliha Đuderija, pomoćnica ministra u Sektoru za ljudska prava pri Ministarstvu za ljudska prava i izbjeglice BiH, te Amer Homarac, pravni savjetnik Fondacije lokalne demokratije. 

Testiranju Nacrta Priručnika prisustvovali su predstavnici Ministarstva pravde BiH, općinskih službi socijalne zaštite u Kantonu Sarajevo, Centara za socijalni rad KS, kao i kantonalnih Zavoda za pružanje besplatne pravne pomoći, koji su podijelili svoja iskustva u pružanju pravne pomoći ženama žrtvama rata.

Nakon testiranja, predloženo je da se promijeni naziv priručnika kako se ne bi odnosio samo na službenike koji u zavodima za besplatnu pravnu pomoć pružaju podršku ženama, žrtvama rata, nego na sve institucionalne nivoe koje bi mogle koristiti ovaj priručnik. Također je predloženo da se priručnik više posveti žrtavama sa ostvarenim statusom, koje se bore u ostvarivanju svojih prava.

Ovaj Nacrt priručnika nastao je u okviru projekta „Ustani: Za veću socijalnu zaštitu“, kojeg provodi Fondacija lokalne demokratije iz Sarajeva, a uz finansijsku podršku AMICA e.V, Freiburg, Fondacije Baden-Württemberg i Federalnog ministarstva za ekonomsku saradnju i razvoj Savezne Republike Njemačke (BMZ). Očekuje se da će priručnik uskoro biti finaliziran nakon čega počinje njegova distribucija uz realizaciju pet radionica u BiH.Sigurna kuća

Prijavite nasilje nadležnoj policiji, centru za socijalni rad ili nas pozovite na broj:

033 222 000

Opširnije

SOS telefon

Imate pravo potražiti pomoć i dobiti podršku drugih. Mi vas razumijemo, možemo i hoćemo vam pomoći. Ostati anonimni i pozovite nas.

033 222 000 (KS), 1265 (FBiH)

Opširnije

Centar za žene

NISI KRIVA! NISI SAMA! IZLAZ POSTOJI! Besplatna pravna pomoć, besplatna psihološka i socijalno-ekonomsku podrška

033 570 560 / 570 561

Opširnije

Edukativni kutak
za mlade

Mjesto znanja, podrške i sigurnosti za mlade

033 570 560

Opširnije