Novosti

Učestvovali smo na Konferenciji “Nasilje u porodici – rad sa izvršiteljem nasilja” u Njemačkoj

 

Predstavnica Fondacije lokalne demokratije Mubera Hodžić-Lemeš i menadžerica Sigurne kuće u Kantonu Sarajevo učestvovala je na višednevnoj konferenciji održanoj u njemačkim gradovima Berlinu i Landau kako bi dobila uvid u iskustva koje Njemačka ima u borbi protiv nasilja u porodici, a kako bi se razvile konkretne preporuke za reformu postojećeg stanja u Kantonu Sarajevo. Konferenciji su prisutvovali i predstavnici kantonalnih vlasti: Enda Pavić Pečenković, ministrica za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Kantona Sarajevo, Admir Katica, ministar unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo, te predstavnici zdravstvenog sistema u Kantonu Sarajevo, Gender Centra i drugi

U Bosni i Hercegovini četiri od deset žena prije svoje 15. godine doživi neki oblik psihičkog, seksualnog, ekonomskog ili fizičkog nasilja. Više od 80 posto slučajeva nasilja u porodici se ne prijavljuje. Iako je Bosna i Hercegovina ratificirala Konvenciju Vijeća Europe o sprečavanju i borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u porodici (Istanbulsku konvenciju), predstoji još dosta posla u pogledu prilagođavanja postojećih zakona i njihovog provođenja.

Tim povodom, predstavnica Fondacije lokalne demokratije Mubera Hodžić-Lemeš i menadžerica Sigurne kuće u Kantonu Sarajevo, učestvovala je na konferenciji „Nasilje u porodici – rad sa izvršiteljem nasilja“, a u organizaciji Fondacije Friedrich Ebert u Bosni i Hercegovini.

Konferencija je održana u njemačkim gradovima Berlin i Landau gdje su iskustva koja Njemačka ima u oblasti borbe protiv nasilja u porodici podijelili predstavnici Zastupničkog doma Berlina, Saveznog ministarstva unutrašnjih poslova i domovine (BMI) – Odjela za javnu sigurnost, Saveznog ministarstva za porodicu, starije osobe, žene i mlade i drugi nivoi. Značajno je istaći da su tokom konferencije izneseni konkretni načini rada, kao i rezultati koje je Njemačka postigla u borbi protiv nasilja u porodici, radu koordinatora za nasilje u porodici u policiji, radu u nasilnom porodičnom okruženju – fokus na djeci, radu sa počiniocima nasilja u porodici, zatim u oblasti uhođenja od strane (bivšeg) partnera, kao i radu sa roditeljima u slučajevima zlostavljanja djece. Posebno je istaknuta važnost donošenja i primjene Zakona o odgovornosti počinioca – mogućnosti pravosudnog odgovora/sankcije.

Prema riječima učesnika, u Kantonu Sarajevo je potrebno inicirati da se unaprijedi, izmijeni i prilagodi pravni okvir, a mjere koje institucije preduzimaju učine efikasnijim.

- Susreti u Berlinu i Landau bili su izuzetno korisni i vjerujem da ćemo nakon ovog programa doći do konkretnih ideja i inicijativa za intenzivniji rad sa počiniteljima nasilja u Kantonu Sarajevo. Ministarstvo će nastojati implementirati konkretne preporuke za reformu postojećeg stanja, gdje god to bude moguće - izjavila je ministrica Pavić Pečenković. 

Cilj ove konferencije je da se nakon analize sistema intervencije u KS, razviju konkretne preporuke za reformu postojećeg stanja u Kantonu Sarajevo.Sigurna kuća

Prijavite nasilje nadležnoj policiji, centru za socijalni rad ili nas pozovite na broj:

033 222 000

Opširnije

SOS telefon

Imate pravo potražiti pomoć i dobiti podršku drugih. Mi vas razumijemo, možemo i hoćemo vam pomoći. Ostati anonimni i pozovite nas.

033 222 000 (KS), 1265 (FBiH)

Opširnije

Centar za žene

NISI KRIVA! NISI SAMA! IZLAZ POSTOJI! Besplatna pravna pomoć, besplatna psihološka i socijalno-ekonomsku podrška

033 570 560 / 570 561

Opširnije

Edukativni kutak
za mlade

Mjesto znanja, podrške i sigurnosti za mlade

033 570 560

Opširnije