Unapređenje prava na život bez nasilja osoba sa umanjenim sposobnostima- gluhih/nagluhih i slijepih”