Projekti

Besplatna pravna pomoć i psihološka podrška za žene žrtve nasilja u porodici

Besplatna pravna pomoć i psihološka podrška za žene žrtve nasilja u porodici

Besplatna pravna pomoć i psihološka podrška za žene žrtve nasilja u porodici

Period implemntacije: 1.7. 2018‒30.6.2021.

Projekat je osmišljen s ciljem da se osigura i poboljša pristup pravdi i pravosuđu za žrtve nasilja u porodici širom Bosne i Hercegovine, ali i ostale ugrožene kategorije žena, osiguravajući im efikasne usluge besplatne pravne pomoći (savjetovanje, sastavljanje podnesaka, zastupanje na sudu) na osnovu kojih bi mogle zaštititi svoje interese i ostvariti pripadajuća prava. Realizira se nastavkom rada Centra za besplatnu pravnu pomoć u Sarajevu i Mobilnog tima koji djeluje na teritoriji Bosne i Hercegovine, zahvaljujući podršci OAK Fondacije u posljednjih šest godina.

Rad Mobilnog tima zasniva se na kontinuiranoj saradnji s pridruženim članicama Sigurne mreže i dao je izuzetne rezultate na rješavanju najtežih pravnih problema korisnica – žrtava nasilja u porodici širom Bosne i Hercegovine.

U okviru ovog trogodišnjeg projekta uveden je još jedan servis podrške ženama – dnevni centar za psihološku podršku ženama žrtvama nasilja u porodici. Ovaj servis za podršku proizašao je iz identificirane potrebe da se pruži kompleksna i dugotrajna podrška velikom broju žena žrtava nasilja u porodici koje nisu u stanju da uspostave odgovarajuću psihosocijalnu ravnotežu i da se nose sa najtežim životnim okolnostima, posebno kada napuste Sigurnu kuću. Sa korisnicama se radi na liječenju psiho-emocionalnih, psihofizičkih i psihosomatskih poremećaja kroz individualnu i grupnu psihoterapiju.


Donator


Sigurna kuća

Prijavite nasilje nadležnoj policiji, centru za socijalni rad ili nas pozovite na broj:

033 222 000

Opširnije

SOS telefon

Imate prevo potražiti pomoć i dobiti podršku drugih. Mi vas razumijemo, možemo i hoćemo vam pomoći. Ostati anonimni i pozovite nas.

033 222 000 (KS), 1265 (FBiH)

Opširnije

Centar za žene

NISI KRIVA! NISI SAMA! IZLAZ POSTOJI! Besplatna pravna pomoć, besplatna psihološka i socijalno-ekonomsku podrška

033 570 560 / 570 561

Opširnije