U Sarajevu održana obuka “Kulturna baština i turizam” za predstavnike Mreže organizacija civilnog društva u oblasti kulturnog naslijeđa iz FBiH