Projekti

Doprinos mreža OCD-a za poboljšanje kulturnog nasljeđa u BiH

Doprinos mreža OCD-a za poboljšanje kulturnog nasljeđa u BiH

Projektom u kojem je FLD jedan od partnera, želi se osigurati zaštita i promocija kulturnog nasljeđa u BiH kroz partnerstvo između OCD-a i vladinih kulturnih vlasti u BiH

Ovim projektom se namjeravaju formirati mreže i ojačati kapaciteti organizacija civilnog društva (OCD) za partnersku saradnju s državnim vlastima u stvaranju i primjeni opipljivih i politika nematerijalne kulturne baštine; poboljšati pravni, strateški i institucionalni okvir opipljivih i nematerijalnih kulturnih baština u BiH; inicirati uvođenje metodologija upravljanja i procjene i standardiziranja dokumentacije koje se odnose na materijalno i nematerijalno kulturno nasljeđe, te povećati svijest o ulozi i važnosti zaštite materijalnog i nematerijalnog kulturnog nasljeđa u procesu pristupanja Bosne i Hercegovine EU. Projekt finansira Evropska Unija.  


Sigurna kuća

Prijavite nasilje nadležnoj policiji, centru za socijalni rad ili nas pozovite na broj:

033 222 000

Opširnije

SOS telefon

Imate pravo potražiti pomoć i dobiti podršku drugih. Mi vas razumijemo, možemo i hoćemo vam pomoći. Ostati anonimni i pozovite nas.

033 222 000 (KS), 1265 (FBiH)

Opširnije

Centar za žene

NISI KRIVA! NISI SAMA! IZLAZ POSTOJI! Besplatna pravna pomoć, besplatna psihološka i socijalno-ekonomsku podrška

033 570 560 / 570 561

Opširnije