Projekti

Doprinos organizacija civilnog društva (OCD-a) poboljšanju prava potrošača u BiH u skladu sa standardima EU

Doprinos organizacija civilnog društva (OCD-a) poboljšanju prava potrošača u BiH u skladu sa standardima EU

Doprinos organizacija civilnog društva (OCD-a) poboljšanju prava potrošača u BiH u skladu sa standardima EU

Vrijeme trajanja implemnetacije     

01.01.2019 – 01.01. 2021

Razlog (potrebe ) za implementaciju projketa

Situacija prije projekta na polju prava potrošača u BiH je najlošija u posljednjih deset godina, od kada su usvojeni propisi za ovu oblast. "Zakon o zaštiti potrošača BiH" predstavlja odgovarajući propis za ovaj nivo institucija, koji je usvojen 2006. godine, jer se zaštita potrošača u BiH zapravo i praktično tek razvija. Zakon je pretrpio nekoliko "kozmetičkih" promjena u 2015. godini, ali kao takav gotovo da nije ugradio nijednu direktivu EU koja je bila na snazi do tada. Sadašnja situacija je da je nadležnost nad zaštitom potrošača u BiH podijeljena između institucionalnih nivoa, čak i kada je u pitanju isti nivo upravljanja. U takvom institucionalnom i zakonodavnom okruženju, vladine institucije i komunalije su najveći kršitelji prava potrošača.

Kome je namjenjen- korisnicke grupe:

Udruženja potrošača, relevantna ministarstva (Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH, Ministarstvo trgovine i turizma RS i Ministarstvo trgovine FBiH), komunalna preduzeća, Ombudsman za zaštitu potrošača, Uprava za inspekcijske poslove RS i FBiH i konačno potrošaci.

Koje promjene ce donjeti / utjecaj

Biće poboljšan okvir u skladu sa EU direktivom, razvijen institucionalni mehanizam zaštite prava potrošača u sektoru komunalnih usluga u 10 lokalnih zajednica, te mehanizmi za praćenje borbe protiv kršenja prava potrošača. Konačno, ojačat će se potrošači, udruženja potrošača i predstavnici potrošača u radu na zaštiti prava potrošača.

Sigurna kuća

Prijavite nasilje nadležnoj policiji, centru za socijalni rad ili nas pozovite na broj:

033 222 000

Opširnije

SOS telefon

Imate pravo potražiti pomoć i dobiti podršku drugih. Mi vas razumijemo, možemo i hoćemo vam pomoći. Ostati anonimni i pozovite nas.

033 222 000 (KS), 1265 (FBiH)

Opširnije

Centar za žene

NISI KRIVA! NISI SAMA! IZLAZ POSTOJI! Besplatna pravna pomoć, besplatna psihološka i socijalno-ekonomsku podrška

033 570 560 / 570 561

Opširnije

Edukativni kutak
za mlade

Mjesto znanja, podrške i sigurnosti za mlade

033 570 560

Opširnije