Projekti

Doprinos organizacije civilnog društva razvoju socijalnog poduzetništva

Doprinos organizacije civilnog društva razvoju socijalnog poduzetništva

Doprinos organizacije civilnog društva razvoju socijalnog poduzetništva

Vrijeme trajanja implemnetacije:  15.11.2018– 31.05.2021.

Socijalno poduzetništvo – šansa za ekonomski razvoj

Društvenu misiju smanjenja ekonomskih i socijalnih nejednakosti među građanima, danas je moguće ostvariti kroz novu formu poslovanja. Iskustva EU pokazuju da ulaganje profita u zapošljavanje, socijalne i zdravstvene usluge, obrazovanje, zaštitu životne sredine i kulturne aktivnosti u zajednici, je moguće relizovati putem socijalnog poduzetništva.

Prema zvaničnim podacima statističkih institucija u zemlji, stopa nezaposlenosti radno sposobnog stanovništva iznosi preko 21%, dok 566.025 građana živi u granici siromaštvu. U Republici Srpskoj je oko 191.604 korisnika socijalne pomoći a 351,132 u Federaciji BiH.

U BiH postoje razne forme poslovnih subjekata koji sebe nazivaju socijalnim preduzećima. Socijalna preduzeća svoje proizvode i usluge plasiraju na tržištu na komercijalnoj osnovi, te ostvaruju profit. Profit socijalnog preduzeća se ne koristi za uvećanje bogatstva svojih vlasnika, nego na stvaranje društvene jednakosti i socijalne sigurnosti. Putem tržišnog poslovanja socijalnih preduzeća stvara se određena društvena promjena koja dovodi do socijalne inkluzije i kreiranja radnih mjesta.

U BiH nije uspostavljen sistem socijalnog poduzetništva zbog nepostojanja institucionalnog i zakonskog okvira. Putem javnih konsultacija, projekat će doprinjeti uključivanju OCD-a u kreiranje zakonskih rješenja za djelovanje socijalnih preduzeća i socijalnih zadruga. Na ovaj način će doći do otvaranje novih radnih mijesta i smanjenja nezaposlenisti.

Projektom će biti idetnitifikovane organizacije civilnog društva i aktivna socijalna preduzeća koji će biti umreženi u Asocijaciju za socijalno poduzetništvo. Članice novoformirane asocijacije će biti podržane proz projekat u vidu treninga i direktne finansijske pomoći, kako bi mogli aktivno učestvovati u kreiranju politika socijalnog poduzetništva te proširiti svoje tržišne kapaciteta.

Putem promotivnih kampanja, projekat će animirati javnosti i učiniti poslovanje socijalnih preduzeća i zadruga vidljivijim i prepoznatljvijim u zajednici. Na ovaj način će se osigurati održivost poslovanja postojećih i novoformiranih socijalnih preduzeća.

Sigurna kuća

Prijavite nasilje nadležnoj policiji, centru za socijalni rad ili nas pozovite na broj:

033 222 000

Opširnije

SOS telefon

Imate pravo potražiti pomoć i dobiti podršku drugih. Mi vas razumijemo, možemo i hoćemo vam pomoći. Ostati anonimni i pozovite nas.

033 222 000 (KS), 1265 (FBiH)

Opširnije

Centar za žene

NISI KRIVA! NISI SAMA! IZLAZ POSTOJI! Besplatna pravna pomoć, besplatna psihološka i socijalno-ekonomsku podrška

033 570 560 / 570 561

Opširnije