Projekti

Ekonomsko osnaživanje žena, žrtava porodičnog nasilja

Ekonomsko osnaživanje žena, žrtava porodičnog nasilja

Cilj ovog projekta je ekonomsko osnaživanje žena, koje su pretrpjele porodično nasilje, kako bi im se osigurali životni uvjeti bez nasilja, a što će postići ekonomskom nezavisnošću

Mjesto: Sarajevo

Implementacija: 01.07.2022. - 31.12.2022.

Projekt će kroz edukaciju i dodjelu sredstava za početak njihovog vlastitog biznisa, osigurati uvjete u kojem žena više neće ovisiti o partneru. U okviru različitih projektnih aktivnosti organizirat će se pružanje stručne podrške i pomoći u Centru za žene, gdje će se definirati ciljne grupe kojima će se pružati psihološka podrška, pravno savjetovanje i socijalna podrška. U okviru projekta organizirat će se edukacije koje će korisnice osposobiti za pisanje i razvoj vlastitog biznis plana, a za sedam najboljih planova tj. korisnica obezbijediti će se resursi za osnivanje i vođenje vlastitih poslova.

Projektom je targetirano 20 žena, žrtava nasilja na osnovu spola, starosne dobi od 25 do 60 godina, a koje su smještene u Sigurnoj kući. 

 

Rezultati:

-          Uspostavljanje novog programa pomoći i podrške za pokretanje biznisa za žene žrtve nasilja u porodici koji će služiti kao model kontinuirane podrške za buduće korisnike i primjenu u drugim lokalnim zajednicama;

-          Stvaranje rješenja za žene žrtve nasilja u porodici za postizanje ekonomske nezavisnosti;

-          Sedam žena, žrtava nasilja su ekonomski osnažene kroz pokretanje vlastitog biznisa, a s ciljem zaštite od nasilja u porodici;

-          Jačanje sposobnosti i vještina 20 žrtava nasilja kroz obuke i radionice, kako bi obrazovanjem stekle finansijsku i ekonomsku sigurnost, te im se pružila prilika da izađu iz kruga nasilja.  

-          Osiguranje efikasnije pomoći i zaštite žrtava nasilja u porodici kroz podizanje svijesti i promoviranje društveno odgovornog stava o važnosti postojanja programa ekonomske podrške za prevenciju i zaštitu od nasilja u porodici.

Projekt implementira Fondacija lokalne demokratije uz finansijsku podršku Avon Foundation Fund-a.


Donator


Sigurna kuća

Prijavite nasilje nadležnoj policiji, centru za socijalni rad ili nas pozovite na broj:

033 222 000

Opširnije

SOS telefon

Imate pravo potražiti pomoć i dobiti podršku drugih. Mi vas razumijemo, možemo i hoćemo vam pomoći. Ostati anonimni i pozovite nas.

033 222 000 (KS), 1265 (FBiH)

Opširnije

Centar za žene

NISI KRIVA! NISI SAMA! IZLAZ POSTOJI! Besplatna pravna pomoć, besplatna psihološka i socijalno-ekonomsku podrška

033 570 560 / 570 561

Opširnije