Projekti

Okončanje nekažnjivosti u Bosni i Hercegovini: Budućnost za preživjele žrtve seksulanih nasilja ratnih zločina

Okončanje nekažnjivosti u Bosni i Hercegovini: Budućnost za preživjele žrtve seksulanih nasilja ratnih zločina

Okončanje nekažnjivosti u Bosni i Hercegovini: Budućnost za preživjele žrtve seksulanih nasilja ratnih zločina

Vrijeme trajanja implemnetacije     

01.08.2018. -  31.07.2020.

Razlog (potrebe ) za implementaciju projketa

Iako je prošlo  24 godine od kraja rata, žene žrtve rata u BH drustvu  su još uvijek na marginama društva.  Većina njih nema sveobuhvatnu podršku i njegu kao ni pristup (svim/pojedinim) uslugama pravne, psihološke i finansijske pomoći.  Kao rezulta toga, njihova socijalna isključenost postaje sve veća što utiče ne samo na njihove živote i živote njihovih porodica već i na kvalitet (potom i na broj) njihovih svjedočenja na sudovima za ratne zločine

Paralelno sa ovim, relevantni vladini akteri nemaju potpuni uvid u načine skupljanja i dokumentovanja informacije o seksualnom nasilju koja su u skladu sa međunarodnim mehanizmima ali nemaju uvid u problem na terenu sa kojima se žene žrtve rata suočavaju posebno kada je u pitanju tajnost zaštićenih podataka svjedoka i zaštićeni identiteti svjedoka u parničnim slučajevima

Kome je namjenjen- korisnicke grupe:

Žene (žrtve rata), relevantne zainteresirane strane: predstavnice sudova, udruženja sudaca, sudije, predstavnici udruženja ratnih žrtava, predstavnici Visokog sudskog i tužilačkog vijeća (VSTV)

Koje promjene ce donjeti / utjecaj

Ovaj projekt će poboljšati psihološko, pravno i ekonomsko osnaživanje žena žrtava rata pružanjem savjetovanja, alata za ostvarivanje prihoda, stručnih obuka i besplatne pravne pomoći, ali će također ojačati primjenu postojećeg zakonodavstva i vladavine zakona, te usklađivanje sa standardima ljudskih prava.

Sigurna kuća

Prijavite nasilje nadležnoj policiji, centru za socijalni rad ili nas pozovite na broj:

033 222 000

Opširnije

SOS telefon

Imate prevo potražiti pomoć i dobiti podršku drugih. Mi vas razumijemo, možemo i hoćemo vam pomoći. Ostati anonimni i pozovite nas.

033 222 000 (KS), 1265 (FBiH)

Opširnije

Centar za žene

NISI KRIVA! NISI SAMA! IZLAZ POSTOJI! Besplatna pravna pomoć, besplatna psihološka i socijalno-ekonomsku podrška

033 570 560 / 570 561

Opširnije