Projekti

OSNAŽI JE - Jačanje odgovora na seksualno nasilje u Bosni i Hercegovini

OSNAŽI JE - Jačanje odgovora na seksualno nasilje u Bosni i Hercegovini

Projekt ima za cilj izgradnju institucionalnog okvira za prevenciju i zaštitu od seksualnog nasilja kroz podršku institucija sistema u saradnji sa nevladinim organizacijama u BiH

Period implementacije: oktobar 2023. - oktobar 2026.

Implementator projekta je Fondacija lokalne demokratije Sarajevo u partnerstvu sa Agencijom za ravnopravnost spolova BiH i Sigurnom mrežom BiH. Projekat finansira The United Nations Trust Fund, a realizuje se uz podršku UN Women u Bosni i Hercegovini.

Opšti cilj projekta je: Žene i djevojke u BiH, uključujući marginalizovane žene, imaju pravo na život bez seksualnog nasilja.

Projekt se zasniva na Istanbulskoj konvenciji koju je BiH ratifikovala 2014. godine. Odredbom člana 25. Konvencije propisana je obaveza uspostavljanja podrške žrtvama seksualnog nasilja. Ipak, u BiH ne postoji institucionalni sistem zaštite i podrške žrtvama seksualnog nasilja, uključujući i nepostojanje specijalizovanih službi. Seksualno nasilje jedno je od najtežih kaznenih djela i jedan od najmanje prijavljenih zločina.

Predloženi projekat ima za cilj izgradnju institucionalnog okvira za prevenciju i zaštitu od seksualnog nasilja kroz podršku institucija sistema u saradnji sa nevladinim organizacijama u BiH.

Rezultati projekta će se ostvariti kroz niz aktivnosti koje uključuju jačanje kapaciteta svih relevantnih profesionalaca  s ciljem uspostave institucionalnog odgovora, uspostavu najmanje dva referentna centra za seksualno nasilje pri zdravstvenim ustanovama u Bosni i Hercegovini i dva krizna centra za žrtve seksualnog nasilja u okviru nevladinih organizacija, razvoj i usvajanje Protokola o prevenciji, zaštiti i postupanju u slučajevima seksualnog nasilja nad ženama u Federaciji BiH i usvajanje već kreiranog Protokola u Republici Srpskoj.

Projektom će biti pokrenuta javna kampanja s ciljem smanjenja tolerancije na sve oblike seksualnog nasilja i informisanja javnostI o dostupnim uslugama podrške za žrtve seksualnog nasilja.

Krajnji korisnici projekta su žene i djevojke žrtve seksualnog nasilja u BiH, posebno one koje su izložene višestrukoj diskriminaciji, uključujući Romkinje, žene sa invaliditetom, žene iz ruralnih područja.


Donator


Sigurna kuća

Prijavite nasilje nadležnoj policiji, centru za socijalni rad ili nas pozovite na broj:

033 222 000

Opširnije

SOS telefon

Imate pravo potražiti pomoć i dobiti podršku drugih. Mi vas razumijemo, možemo i hoćemo vam pomoći. Ostati anonimni i pozovite nas.

033 222 000 (KS), 1265 (FBiH)

Opširnije

Centar za žene

NISI KRIVA! NISI SAMA! IZLAZ POSTOJI! Besplatna pravna pomoć, besplatna psihološka i socijalno-ekonomsku podrška

033 570 560 / 570 561

Opširnije

Edukativni kutak
za mlade

Mjesto znanja, podrške i sigurnosti za mlade

033 570 560

Opširnije