News

„Efikasniji pristup Besplatnoj pravnoj pomoći u Kantonu Sarajevo"

U ponedjeljak 03. marta 2014. godine u organizaciji Fondacije lokalne demokratije realizovan je okrugli stol o temi: „EFIKASNIJI PRISTUP BESPLATNOJ PRAVNOJ POMOĆI U KANTONU SARAJEVO“

Učesnici okruglog stola bili su  predstavnici organizacije/udruženja/institucija koja imaju određena  iskustva u radu sa ugroženim kategorijama građana/ki ( Žena-žrtve rata, Udruženje samohranih roditelja, Institucija ombudsmena, Vaša Prava, Zavod za pružanje besplatne pravne pomoći KS, Općina Vogošća,...), koji su  prema dosadašnjim iskustvima prezentirali dobre prakse, probleme ali i značaj besplatne pravne pomoći za  najugroženije, kao i prijedloge za poboljšanje saradnje. Po otvaranju Okruglog stola   pomoćnica Ministra pravde Milana Popadić je upoznala učesnike o novom radnom nacrtu Zakona o besplatnoj pravnoj pomoći i naglasila potrebu za njegovom usvajanju na nivou Bosne i Hercegovine  u ostvarivanju jednakog pristupa  pravu i pravdi za sve građane BiH.      Istom prilikom predstavljen je  podijeljen Pravni vodič kroz socijalna i porodična prava u KS sa registrima pružatelja  pravne pomoći u KS, koji se kao i okrugli stol realizuje u okviru istoimenog projekta sufinanciranog od Evropske unije, i lider partnerom Ecas-om i u saradnji sa Asocijacijom za demokratske inicijative. Cilj projekta je unaprijediti  sistem besplatne pravne pomoći u Kantonu Sarajevo kroz poboljšanje u  sistemu zaštite i ostvarivanja prava marginaliziranim  grupama građana/ki kroz saradnju i partnerstvo nevladinih i vladinih organizacijaSafe House

Report the violence to the relevant police, welfare center or call us at:

033 222 000

Read more

SOS Phone

You have the right to seek help and get the support of others. We understand you, can and will help you. Stay anonymous and give us a call.

033 222 000 (KS), 1265 (FBiH)

Read more

Center for Women

YOU ARE NOT GUILTY! YOU ARE NOT ALONE! THE EXIT IS OUT! Free legal aid, free psychological and socio-economic support

033 570 560 / 570 561

Read more