News

„Ekonomsko osnaživanje žena žrtava nasilja“

Zadovoljstvo nam je obavijestiti vas da ćemo u narednom periodu kroz imenovani projekt pružiti potporu za nezaposlene žene žrtve nasilja u porodici u pristupu tržištu rada.

Sa partnerskim  nevladinim  organizacijama "Budućnost" iz Modriče i "Žene BiH" iz Mostara, te uz financijsku podršku Ambasade Kraljevine Holandije, najmanje 15  žena će  biti u mogućnosti pokrenuti  vlastiti posao. Mnoge žrtve obiteljskog nasilja (pogotovo one koje su bile  smještene u sigurnim kućama ) nemaju sredstava da zarade svoj prihod , stoga njihovo povjerenje i održivost ovisi o počiniteljima nasilja. Kroz  stručne edukacije   u ovom projektu  omogućit će ime se  da razviju svoje osobne i poslovne vještine  i usvoje  teorijska znanja o važnosti i nužnosti korištenja i izrade poslovnog plana te kako pokrenuti posao uključujući i marketing. Pružit će im se i praktična podršku za pokretanje vlastitog posla kroz nabavku sredstava potrebnih za poslovanje, ovisno o svojim lokalnim ( ruralno / urbano ) i obiteljskim  uvjetima, kao i njihovim sposobnostima. U konačnici dobit će i  tehničku  podršku  u prva dva mjeseca od pokretanja poslovanja (savjete, psihološku podršku kontakata, nadzor , i sl. ) Za žene žrtve obiteljskog nasilja, ekonomska nezavisnost će dovesti do njihove veće samostalnosti i  samopouzdanja,  što će pak i odraziti kroz smanjenje siromaštva među ovim kategorijama , ali i  pozitivno utjecati na njihove obitelji i društva u kojem ove obitelji žive u cjelini. Partnerske organizacije koje će izvršiti odabir korisnica  imaju  dugogodišnje iskustvo, između ostalog   sa direktnom pomoći ženama žrtvama nasilja u porodici, kroz obezbjeđivanju zaštite putem SOS telefona i obezbjeđivanju smještaja u sigurne kuće i njihove psihosocijalne rehabilitacije. Fondacija lokalne demokratije koja se bavi zaštitom, promocijom i borbom protiv rodno zasnovanog nasilja  ( žene žrtve rata , žrtve obiteljskog nasilja ) od 2007. godine realizuje program podrške u individualnoj  pomoć u njihovom ekonomskom  osnaživanju u cilju sticanja njihovog  samopouzdanje i dostojanstva. Safe House

Report the violence to the relevant police, welfare center or call us at:

033 222 000

Read more

SOS Phone

You have the right to seek help and get the support of others. We understand you, can and will help you. Stay anonymous and give us a call.

033 222 000 (KS), 1265 (FBiH)

Read more

Center for Women

YOU ARE NOT GUILTY! YOU ARE NOT ALONE! THE EXIT IS OUT! Free legal aid, free psychological and socio-economic support

033 570 560 / 570 561

Read more