News

Kreativne radionice u okviru projekta ''Kulturna baština je IN''

Fondacija lokalne demokratije sa partnerskim organizacijama: Asocijacija za interkulturne aktivnosti i spašavanje naslijeđa BH (AIASNa) i Bedem su od 23. do 27. septembra realizovali šest kreativnih radionica iz oblasti kulturnoga naslijeđa.

U depadansima Muzeja Sarajevo: Brusabezistanu, Svrzinoj kući, Despića kući, i Muzeju atentata, učenici Osnovne škole „Mula Mustafa Bašeskija“, Bošnjačke gimnazije i Srednje tekstilne škole iz sarajeva su kroz pomenute radionice imali prilike da interaktivno sudjeluju i nauče nešto više o kulturi stanovanja, arhitekturi, sarajevskom atentatu i na praktičan načinupoznaju se sa pojomovima iz kulture, tradicije i baštine naroda Bosne i Hercegovine. Kreativne radionice se realizujuu okviru projekta Kulturna baština je IN, čiji je cilj da se kreira inovativni kulturni sadržaj za mlade u Muzeju grada Sarajeva, odnosno da se omogući mladima da na nov i kreativan, njima prilagođen način, usvoje znanja i vještine koje afirmišu  tradiciju, kulturu, baštinu naroda i nacionalnih manjina Bosne i Hercegovine. Realizovane praktične kreativne radionice dio su Priručnikakoncipiranog od  profesionalaca iz oblasti kulturnog nasiljeđa, koji osim praktičnog nudi generalne infomacije o određenim temama i pojmovima iz kulture, tradicije i baštine naroda Bosne i Hercegovine. Odštampan Priručnik  ne samo da će poslužiti kao praktični alat uposlenicima Muzeja da posjetepojedinim depandansima Muzeja Sarajeva budu mladima zanimljivije ali i dovoljno edukativne, već  će i predstavljati  inovativnu i novu turističku  ponudu Muzeja Sarajevo. Ovaj projekat se realizuje u sklopu UNDP-ovog projekta „Jačanje lokalne demokratije/demokracije III – LOD III“ kojeg finansira Evropska unija iz sredstava Instrumenta za pretpristupnu   pomoć (IPA) u iznosu od 2 miliona eura u saradnji sa Općinom Stari Grad Sarajevo. Brusa bezistan  „Nošnja a porter“, radionica o nošnjama

Despića kuća: “Kviskultura stanovanja“, radionica o kulturi stanovanja Svrzina kuća: „Zvijezda među bedževima“, radionica o simbolima. Svrzina kuća: „Svi u Muzej“, radionica o promociji Muzeja Sarajevo; Brusa Bezistan:  Webobilazak opštine Stari Grad“, radionica o arhitekturi; Muzej Sarajevo 1878 – 1918: „Daske koje život znače“, radionica o sarajevskom atentatu;


Safe House

Report the violence to the relevant police, welfare center or call us at:

033 222 000

Read more

SOS Phone

You have the right to seek help and get the support of others. We understand you, can and will help you. Stay anonymous and give us a call.

033 222 000 (KS), 1265 (FBiH)

Read more

Center for Women

YOU ARE NOT GUILTY! YOU ARE NOT ALONE! THE EXIT IS OUT! Free legal aid, free psychological and socio-economic support

033 570 560 / 570 561

Read more