News

Poboljšanje položaja žena žrtava rata u BiH

Obavještavamo vas da će Fondacija lokalne demokratije u sklopu projekta „Poboljšanje položaja žena žrtava rata u BiH“, koji se realizuje uz podršku Matra programa Kraljevine Holandije, održati dvodnevni trening za nevladine organizacije i to 18. i 19.03.2014. godine.

 Cilj projekta jeste unapređenje statusa žena-žrtava silovanja i torture prilikom svjedočenja pred Sudovima uz pružanje pravne i psihološke pomoći, prije, u toku i nakon suđenja, kao i jačanje kapaciteta organizacije koje okupljaju i pružaju pomoć žrtvama s namjerom uspostavljanja međusobnog partnerstva, ali i partnerstva sa državnim institucijama.  

Prvi dan treninga (iz oblasti krivičnog zakonodavstava) predviđen je za educiranje pravnika, te informisanje predstavnika NVO koje okupljaju i pružaju podršku ženama žrtvama rata u Bosni i Hercegovini, a drugi dan treninga predviđen je za usklađivanje rada neformalne mreže nevladinih organizacija. 

Napomena
Dan i datum: utorak, 18. i srijeda, 19. mart 2014.
Vrijeme: od 10.00 (utorak) i od 9.00 sati (srijeda) 
Mjesto dešavanja i adresa: Hotel Sarajevo, adresa: Džemala Bijedića 169 A, 71000 Sarajevo
Kontakt osoba: Edita Pršić 061 135 834, 033 237 240, 236 899
U nastavku: o  projektu sažetak 
„Poboljšanje položaja žena-žrtava rata u Bosni i Hercegovini”
Međunarodni krivični tribunal za bivšu Jugoslaviju je u nekoliko presuda koje su predstavljale prekretnicu u razvoju međunarodne pravde na polju rodnih zločina, omogućio krivično gonjenje seksualnog nasilja kao ratni zločin, zločin protiv čovječnosti i genocid. Procjenjuje se da se broj žena seksualno zlostavljanih u ratu u Bosni i Hercegovini (1992-1995) kreće od 20.000 do 50.000.
U skladu sa domaćim i međunarodnim mehanizmima BiH s jedne strane ima obavezu da identificira osobe odgovorne za počinjene zločine, da ih osudi i kazni, a s druge strane da obezbijedi zaštitu, podršku i jednak tretman svim žrtvama i svjedocima koji sudjeluju u krivičnim postupcima u predmetima ratnih zločina.
U trenutno uspostavljenome sistemu podrške žrtvama/svjedocima mali broj formiranih Odsjeka za podršku svjedocima pruža isključivo psihološko savjetovanja/podršku   i pripreme za suđenje, dok su realne potrebe žrtava/svjedoka daleko veće. Podrška u vidu pravne pomoći nije zastupljena. 
Projekat Fondacije lokalne demokratije pod nazivom “Poboljšanje položaja žena žrtava rata u BiH” će se implementirati u saradnji sa šest (6) partnerskih organizacija i to: Vive žene - Tuzla, udruženje Medica - Zenica, udruženje Žena žrtva rata - Sarajevo, Hrvatska udruga logoraša - Vareš, Udruženje građanki Gerc Sumejja - Mostar i Sekcija žena žrtava rata - Republike Srpske. 
Cilj projekta, koji obuhvata područje cijele BiH, jeste unapređenje statusa žena žrtava silovanja i torture prilikom svjedočenja pred Sudovima uz pružanje pravne i psihološke pomoći prije, u toku i nakon suđenja kao i jačanje kapaciteta organizacija civilnog društva koje okupljaju i pružaju pomoć žrtvama s namjerom uspostavljanja međusobnog partnerstva, ali i partnerstva sa državnim institucijama. Pravna i psihološka pomoć će se pružati kroz djelovanje mobilnih timova sastavljenih od pravnika i psihologa kroz praktičnu podršku ženama žrtvama rata koje su pozvane da svjedoče u krivičnom postupku.
Projekat će s jedne strane snažiti žene koje su preživjele torturu, dati im mogućnost da prekinu začarani krug šutnje u vezi sa ovom problematikom i omogućiti da se ne osjećaju izoliranim u zajednicama u kojim žive, a s druge strane će utjecati na jačanje svijesti o problemima žena koje su preživjele ratno silovanje i njihovoj nemogućnosti da ostvaruju zagarantovana prava na odgovarajući način. 
Period implementacije: 01.12.2013. godine – 31.05.2015. godine


Safe House

Report the violence to the relevant police, welfare center or call us at:

033 222 000

Read more

SOS Phone

You have the right to seek help and get the support of others. We understand you, can and will help you. Stay anonymous and give us a call.

033 222 000 (KS), 1265 (FBiH)

Read more

Center for Women

YOU ARE NOT GUILTY! YOU ARE NOT ALONE! THE EXIT IS OUT! Free legal aid, free psychological and socio-economic support

033 570 560 / 570 561

Read more