News

„Poboljšanje položaja žena-žrtava rata u Bosni i Hercegovini”

Cilj projekta jeste unaprijeđenje statusa žena-žrtava silovanja i torture prilikom svjedočenja pred Sudovima uz pružanje pravne i psihološke pomoći, prije, u toku i nakon suđenja, kao i jačanje kapaciteta organizacije koje okupljaju i pružaju pomoć žrtvama s namjerom uspostavljanja međusobnog partnerstva, ali i partnerstva sa državnim institucijama.

Javnom forumu prisustvovat će predstavnici, izvršne vlasti, pravosuđa i nevladine organizacija, kako bi se dogovorili o funkcionalnom sistemu podrške i standarda. U trenutno uspostavljenom sistemu podrške žrtvama/svjedocima mali broj formiranih Odsjeka za podršku svjedocima pruža isključivo psihološko savjetovanja/podršku   i pripreme za suđenje, dok su realne potrebe žrtava/svjedoka daleko veće. Podrška u vidu pravne pomoći nije zastupljena. 

Međunarodni krivični tribunal za bivšu Jugoslaviju je u nekoliko presuda koje su predstavljale prekretnicu u razvoju međunarodne pravde na polju rodnih zločina, omogućio krivično gonjenje seksualnog nasilja kao ratni zločin, zločin protiv čovječnosti i genocid. Procjenjuje se da se broj žena seksualno zlostavljanih u ratu u Bosni i Hercegovini (1992-1995) kreće od 20.000 do 50.000.Safe House

Report the violence to the relevant police, welfare center or call us at:

033 222 000

Read more

SOS Phone

You have the right to seek help and get the support of others. We understand you, can and will help you. Stay anonymous and give us a call.

033 222 000 (KS), 1265 (FBiH)

Read more

Center for Women

YOU ARE NOT GUILTY! YOU ARE NOT ALONE! THE EXIT IS OUT! Free legal aid, free psychological and socio-economic support

033 570 560 / 570 561

Read more