News

Saopćenje za javnost

Zadovoljstvo nam je da vas obavijestimo da je danas, 01. oktobra 2013. godine,u okviru obilježavanja „Dječje nedjelje“,ministar Ministarstva za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Kantona Sarajevo, Muamer Bandić, posjetioSklonište za žene i djecu žrtve porodičnog nasilja kojeg vodi Fondacija lokalne demokracije.
Prilikom posjete ministar je naglasio važnost i značaj postojanja Sigurne kuće/Skloništa u  Kantonu Sarajevo,  kao jedinog na području kantona  i naveo da će i u narednom periodu funkcioniranje Sigurne kuće imati punu podršku Ministarstva.  Ministar je ovom prilikom  uručio novčanu pomoć za djecu žrtve nasilja u porodici u iznosu od 2.000,00 KM.Donatorska sredstva  uručena  putem ovog ministarstva namijenjena su  za pomoć žrtvama nasilja u porodici.
Na sastanku su prisustvovali izvršna direktorica Fondacije lokalne demokracije  Jasmina Mujezinović, program menadžerica Selma Begić,  menadžerica Sigurne kuće Mubera Hodžić-Lemeš,  te psihoterapeutkinja Zina Drnda.
Sigurna kuća u Sarajevu je otvorena 2000. godine i od tada je primila 1424 osobe ( žene, djece  i djevojaka) žrtava nasilja u porodici. U okviru Sigurne kuće Fondacije lokalne demokracije realizuje   se niz programa podrške žrtvama nasilja u porodici  u cilju njihoverehabilitacije  kao što su programi ekonomskog osnaživanja , psihosocijalne  terapije...  U Sigurnoj kući djeluje  i SOS telefon za prijavu nasilja u porodici dostupan  24 sata.Fondacija  lokalne  demokracije sa Ministarstvom za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice  surađuje od 2001. godine od kada imaju potpisan Protokol o suradnji.


Safe House

Report the violence to the relevant police, welfare center or call us at:

033 222 000

Read more

SOS Phone

You have the right to seek help and get the support of others. We understand you, can and will help you. Stay anonymous and give us a call.

033 222 000 (KS), 1265 (FBiH)

Read more

Center for Women

YOU ARE NOT GUILTY! YOU ARE NOT ALONE! THE EXIT IS OUT! Free legal aid, free psychological and socio-economic support

033 570 560 / 570 561

Read more