News

Saopćenje za medije

Zadovoljstvo nam je obavijestiti vas da je danas u uredu Fondaciji lokalne demokratije upriličena posjeta predsjedavajuće Općinskog vijeća Centar, Sarajevo Varje Nikolić sa saradnicama.

Fondacija lokalne demokratije već (trinaest) 13 godina permanentno radi na direktnom zbrinjavanju, prevenciji i borbi protiv nasilja u porodici. U svrhu bolje informisanosti i unapređenja saradnje predstavnicama općinskog vijeća Centar izvršna direktorica Jasmina Mujezinović sa sadnicama prezentirale su aktuelne projekte posebno iz oblasti ekonomskog osnaživanja žena, kao i planove za poboljšanje i unapređenja položaja i ravnopravnosti polova na lokalnom nivou.

Predstavnice Općinskog vijeća Centar izrazile su interes za  intenzivniju saradnju na zajedničkim aktivnostima radi ukazivanja  sve prisutnijeg problema nasilja na osnovu spola,  u cilju njegovog  preveniranja i direktne pomoći.Safe House

Report the violence to the relevant police, welfare center or call us at:

033 222 000

Read more

SOS Phone

You have the right to seek help and get the support of others. We understand you, can and will help you. Stay anonymous and give us a call.

033 222 000 (KS), 1265 (FBiH)

Read more

Center for Women

YOU ARE NOT GUILTY! YOU ARE NOT ALONE! THE EXIT IS OUT! Free legal aid, free psychological and socio-economic support

033 570 560 / 570 561

Read more