BiH    |    ENG

Predstava "Za nasilje nema opravdanja"
U sklopu projekta „Zelena linija“realizuju se projektne aktivnosti namijenjene populaciji mladih u cilju edukacije i prevencije nasilja u adolescentskim vezama. Edukacije su namijenjene učenicima/ama osnovnih i srednjih škola na području Bosne i Hercegovine. Pored redovnih aktivnosti Fondacija lokalne demokratije uz financijsku podršku UNFPA u saradnji sa glumcem/redateljem Zijahom A Sokolovićem žele da kroz scenski medij- realizaciju predstava, potiču kreativno učenje o nenasilju, te nasilju kao potpuno neprihvatljivim oblikom ponašanja i komunikacije.


 

U oktobru mjesecu  je realizovano5 (pet) predstava u osnovnim školama Bosansko-podrinjskog kantona i   8 ( osam) u Hercegovačko-neretvanskom kantonu.

 

Za novembarmjesec  je planirana realizacija predstavau Tuzlanskom kantonu.

Do kraja godine planirano je   realizovati   ukupno 30 predstava.