Novosti

12. oktobra 2011 u 10. 00 sati potpisan je Protokol o saradnji između Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice BiH i Fondacije lokalne demokratije

Strane potpisnice ovog Protokola o saradnji su  saglasne da se njihova saradnja zasniva na principu uzajamnog dogovaranja, razumijevanja i potrebe zajedničkog rada baziranog na zaštiti i promociji ljudskih prava marginaliziranih grupa građana/građanki kroz zalaganje za sistemsko rješavanje, osiguravanja te omogućavanje dostupnosti besplatne pravne pomoći, a sve sa ciljem omogućavanja većeg stepena pristupa pravdi i pravosuđu za korisnike usluga.Sigurna kuća

Prijavite nasilje nadležnoj policiji, centru za socijalni rad ili nas pozovite na broj:

033 222 000

Opširnije

SOS telefon

Imate pravo potražiti pomoć i dobiti podršku drugih. Mi vas razumijemo, možemo i hoćemo vam pomoći. Ostati anonimni i pozovite nas.

033 222 000 (KS), 1265 (FBiH)

Opširnije

Centar za žene

NISI KRIVA! NISI SAMA! IZLAZ POSTOJI! Besplatna pravna pomoć, besplatna psihološka i socijalno-ekonomsku podrška

033 570 560 / 570 561

Opširnije

Edukativni kutak
za mlade

Mjesto znanja, podrške i sigurnosti za mlade

033 570 560

Opširnije