Novosti

Besplatna pravna pomoć

Dana 22.10.2015.godine, FLD je u okviru Sporazuma o suradnju u oblasti besplante pravne pomoći, organizovala sastanak sa partnerima, u cilju osiguravanja nastavka zajedničkog angažmana na razvoju sistema besplatne pravne pomoći u Kantonu Sarajevo.

Na sastanku partneri su usvojili načelne smjernice za izradu Strategije razvoja besplatne pravne pomoći u Kantonu Sarajevo i akcionog plana.

Sastanku su prisustvovali, predstavnici:

-Općinskog suda u Sarajevu

-Institucije ombudsmena BiH

-Zavoda za besplatnu pravnu pomoć Kantona Sarajevo

-JU „Kantonalnog centra za socijalni rad“

-Općine Stari Grad

-Općine Vogošća

-Općine IlijašSigurna kuća

Prijavite nasilje nadležnoj policiji, centru za socijalni rad ili nas pozovite na broj:

033 222 000

Opširnije

SOS telefon

Imate pravo potražiti pomoć i dobiti podršku drugih. Mi vas razumijemo, možemo i hoćemo vam pomoći. Ostati anonimni i pozovite nas.

033 222 000 (KS), 1265 (FBiH)

Opširnije

Centar za žene

NISI KRIVA! NISI SAMA! IZLAZ POSTOJI! Besplatna pravna pomoć, besplatna psihološka i socijalno-ekonomsku podrška

033 570 560 / 570 561

Opširnije