Novosti

„Borba protiv nasilja u porodici i nad ženama: Istraga, optužba i podrška žrtvama“

Predstavnici Fondacije lokalne demokratije aktivno su učestvovali na dvodnevnoj radionici na temu „Borba protiv nasilja u porodici i nad ženama: Istraga, optužba i podrška žrtvama“ koju je Agencija za državnu službu Federacije BiH organizovala sa TAIEX instrumentom za tehničku podršku.

Radionica je održana u periodu od 30.09.2014. do 01.10.2014.godine u prostorijama hotela Bristol u Sarajevu.

Pravni savjetnik Centra za besplatnu pravnu pomoć FLD Sarajevo Amer Homorac prezentirao je na temu „Nedostatak infrastrukture za primjenu mjera zaštite, sa akcentom na psihosocijalni tretman“. Menadzerica Sigurne kuće Mubera Hodžić-Lemeš prezentirala je rad na temu „Neplanirana budžetska sredstva i nedovoljna finansijska sredstva za sigurne kuće“.Sigurna kuća

Prijavite nasilje nadležnoj policiji, centru za socijalni rad ili nas pozovite na broj:

033 222 000

Opširnije

SOS telefon

Imate pravo potražiti pomoć i dobiti podršku drugih. Mi vas razumijemo, možemo i hoćemo vam pomoći. Ostati anonimni i pozovite nas.

033 222 000 (KS), 1265 (FBiH)

Opširnije

Centar za žene

NISI KRIVA! NISI SAMA! IZLAZ POSTOJI! Besplatna pravna pomoć, besplatna psihološka i socijalno-ekonomsku podrška

033 570 560 / 570 561

Opširnije