Novosti

„Fondacija lokalne demokratije“ i „Medicus Mundi Mediterrania“ revidirale aktivnosti projekta „Za život bez nasilja u KS“

„Fondaciju lokalne demokratije“ u periodu od prvog do osmog februara posjetio je Ivan Zahinos, projektni direktor organizacije „Medicus Mundi Mediterrania“ iz Barcelone kako bi se revidirale aktivnosti na projektu "Za život bez nasilja u KS"

Cilj posjete bio je razgovor s uposlenicima FLD-a o toku sprovedbe projekata koji se implementiraju  u saradnji s nadležnim ministarstvima Kantona Sarajevo pod nazivom „Za život bez nasilja u Kantonu Sarajevo“, kao i Agencijom za ravnopravnost polova BiH pod nazivom „Sveobuhvatna strategija u borbi protiv nasilja prilagođena situaciji sa COVID-19“.

Posjeta je također iskorištena i za razgovor o budućim projektima, odnosno nastavak implementacije projekata koji su toku i koji su polučili izvanredne rezultate.

U okviru posjete Ivan Zahinos i direktorica „Fondacije lokalne demokratije“ Jasmina Jelić-Mujezinović sastali su se s ministricom za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice KS, Ivanom Prvulović, koja je izrazila zadovoljstvo dosadašnjom provedbom projekta „Za život bez nasilja u KS“, istakavši rad  Fondacije lokalne demokratije u zaštiti i prevenciji nasilja u porodici, te veoma važnu ulogu „Sigurne kuće“, kao jedine sigurne kuće u Kantonu Sarajevo, u zaštiti žena, žrtava nasilja.

Ministrica za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Ivana Prvulović je u dosadašnjem radu u ime ministarstva kojeg predstavlja, pokazala izuzetno veliku senzibilnost za problem nasilja nad ženama i rješenost za prevazilaženje ovog problema.

O daljoj provedbi projekta „Za život bez nasilja u KS“, te širu primjenu Priručnika o tretmanu žrtava nasilja u porodici u zdravstvenim ustanovama, razgovarano je  i s predstavnicima Ministarstva za zdravstvo KS.

Održan je i sastanak s Agencijom za ravnopravnost polova BiH Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice BiH  s fokusom na nadogradnju i rad Kriznih centara za žrtve silovanja pri zdravstvenim ustanovama, gdje je istaknuto zalaganje Fondacije lokalne demokratije u zaštiti i prevenciji nasilja u porodici, te veoma važnoj ulozi „Sigurne kuće“, kao jedine sigurne kuće u Kantonu Sarajevo, u zaštiti žena, žrtava nasilja.Sigurna kuća

Prijavite nasilje nadležnoj policiji, centru za socijalni rad ili nas pozovite na broj:

033 222 000

Opširnije

SOS telefon

Imate pravo potražiti pomoć i dobiti podršku drugih. Mi vas razumijemo, možemo i hoćemo vam pomoći. Ostati anonimni i pozovite nas.

033 222 000 (KS), 1265 (FBiH)

Opširnije

Centar za žene

NISI KRIVA! NISI SAMA! IZLAZ POSTOJI! Besplatna pravna pomoć, besplatna psihološka i socijalno-ekonomsku podrška

033 570 560 / 570 561

Opširnije

Edukativni kutak
za mlade

Mjesto znanja, podrške i sigurnosti za mlade

033 570 560

Opširnije