Novosti

Fondacija lokalne demokratije izradila Priručnik za pružanje besplatne pravne pomoći ženama žrtvama rata u zavodima/službama za besplatnu pravnu pomoć

Priručnik je primarno namijenjen za provođenje obuka za profesionalce u zavodima/službama za besplatnu pravnu pomoć s ciljem podizanja nivoa njihove stručnosti i vještina za pružanja pravne pomoći preživjelima ratnog silovanja i seksualnog nasilja

Fondacija lokalne demokratije u proteklom periodu, a na osnovu iskustva s radom i podrškom preživjelima ratnog silovanja i seksualnog nasilja, u saradnji s nadležnim institucijama i nevladinim organizacijama kreirala je Priručnik za pružanje besplatne pravne pomoći ženama žrtvama rata u zavodima/službama za besplatnu pravnu pomoć. Priručnik je namijenjen svim službenicima koji rade na pružanju pravne pomoći ovoj kategoriji stanovništva kako bi se unaprijedile njihove vještine, ali i uspostavio harmoniziran i jedinstven pristup i podrška preživjelima, te olakšao pristup i ostvarivanje zakonski priznatih prava.

Tokom rata u Bosni i Hercegovini vršena su sistemska seksualna zlostavljanja, silovanja i drugi oblici seksualnog nasilja. Broj žrtava ratnog seksualnog nasilja u Bosni i Hercegovini, prema procjenama UN-a , kreće se od 20.000 do 50.000 žena, muškaraca i djece. Iako je prošlo gotovo 30 godina, mnoge žrtve još nisu progovorile o preživljenim zločinima. U bh. društvu postoji stigma preživjelih, mnogo društvenih stereotipa i negativnih stavova koji često prevladavaju u javnom mnijenju što predstavlja prepreku preživjelima ratnog silovanja i seksualnog nasilja za ostvarenje pripadajućih prava.

-          Dugi niz godina, Fondacija lokalne demokratije, kroz saradnju s institucijama i nevladinim organizacijama, koje okupljaju i zastupaju ovu populaciju, radi na poboljšanju položaja žena žrtava rata u bh. društvu i institucionalnom sistemskom rješavanju njihovih potreba. Kroz dugogodišnje iskustvo i rad sa ženama žrtvama rata, uočen je problem nepostojanja adekvatnog sistema za pomoć, podršku i zaštitu žrtava, kao i problem nedostatka koordinacije između institucija odnosno njihovih službi što nas je dodatno podstaklo na pripremu i izradu Priručnika za pružanje besplatne pravne pomoći za žene žrtve rata u zavodima/službama za besplatnu pravnu pomoć – kaže Jasmina Mujezinović, direktorica Fondacije lokalne demokratije.

Iako je u Bosni i Hercegovini uspostavljen pravni okvir za podršku osobama koje imaju status posebne kategorije žrtve rata odnosno žrtve ratnog silovanja i seksualnog nasilja važno je naglasiti da se ovo pravo ostvaruje u okviru postupka za priznavanje statusa iz kojeg prozilaze i različita prava.

-          U toku ostvarivanja statusa i prava koja im pripadaju ove žrtve često se suočavaju sa različitim izazovima i to najčešće iz razloga jer su neuke stranke u postupku. Zbog toga je u svrhu djelotvornije podrške ovim žrtvama i podizanja kapaciteta nadležnih institucija koje pružaju podršku ovoj populaciji izrađen Priručnik o pružanju besplatne pravne podrške preživjelima ratnog silovanja i seksualnog nasilja. Korištenjem ovog Priručnika za edukativne procese kao i procese promoviranja direktno se doprinosi uspostavi harmoniziranog i jedinstvenog pristupa u pružanju pravne podrške preživjelima koji će žrtvama olakšati pristup i ostvarivanje zakonski priznatih prava – pojašnjava Saliha Đuderija, jedna od autorica Priručnika.

U narednom periodu Fondacija lokalne demokratije organizirat će niz modula za obuku za profesionalce - pružatelje pravne podrške i za predstavnike iz organizacija civilnog društva, kako bi se unaprijedio proces pružanja besplatne pravne pomoći preživjelima.

Priručnik o pružanju besplatne pravne pomoći ženama žrtvama rata kreiran je u okviru projekta “Ustani! Za veću socijalnu zaštitu”, uz finansijsku podršku tri partnera iz Njemačke: Saveznog ministarstva za ekonomsku saradnju i razvoj (BMZ), Fondacije Baden-Württemberg i udruženja AMICA e.V.

Priručnik možete preuzeti u našoj rubrici: Publikacije.

 Sigurna kuća

Prijavite nasilje nadležnoj policiji, centru za socijalni rad ili nas pozovite na broj:

033 222 000

Opširnije

SOS telefon

Imate pravo potražiti pomoć i dobiti podršku drugih. Mi vas razumijemo, možemo i hoćemo vam pomoći. Ostati anonimni i pozovite nas.

033 222 000 (KS), 1265 (FBiH)

Opširnije

Centar za žene

NISI KRIVA! NISI SAMA! IZLAZ POSTOJI! Besplatna pravna pomoć, besplatna psihološka i socijalno-ekonomsku podrška

033 570 560 / 570 561

Opširnije

Edukativni kutak
za mlade

Mjesto znanja, podrške i sigurnosti za mlade

033 570 560

Opširnije