Novosti

GRAD SARAJEVO-SIGURNA ZAJEDNICA

U partnersvu sa Općinom Novi Grad, Sarajevo, u toku je implementacija projekta „Grad Sarajevo - Sigurna zajednica“, koji ima za cilj dobivanje uvida u (ne) sigurnost na ovoj općini sa aspekta nasilja nad ženama te posebice djevojkama.

Objedinjavanjem i  analiziranjem dostupnih podataka o sigurnosnoj situaciji dobivenih od zvaničnih institucija ali i sprovođenjem ankete nad ženama/djevojkama u općini Novi Grad, izvršit će se, te mapirati „kritične tačke“ ove općine (tačke koje omogućavaju vršenje nasilja nad ženskom populacijom,  te stvaraju ambijent nesigurne zajednice). Time će se obezbjediti  uslovi da se identifikuju svi relevantni akteri koji mogu poduzeti korake koji vode ka pozitivnim intervencijama, bez obzira jesu li oni predstavnici lokalnih vlasti ili civilnog društva. Svi oni će na osnovu uvida u stanje moći razvijati projekte i akcije koje smanjuju nasilje, stvaraju siguran urbani krajolik  kojeg karakteriše smanjenje nasilja generalno, posebice nasilja nad ženama i djevojkama, te koji općinu Novi Grad definiše kao sigurnu zajednicu. Projekat su odobrili za finansiranje UNDP u BH i Grad Sarajevo kao dio LOD II kojeg finansira EU.Sigurna kuća

Prijavite nasilje nadležnoj policiji, centru za socijalni rad ili nas pozovite na broj:

033 222 000

Opširnije

SOS telefon

Imate pravo potražiti pomoć i dobiti podršku drugih. Mi vas razumijemo, možemo i hoćemo vam pomoći. Ostati anonimni i pozovite nas.

033 222 000 (KS), 1265 (FBiH)

Opširnije

Centar za žene

NISI KRIVA! NISI SAMA! IZLAZ POSTOJI! Besplatna pravna pomoć, besplatna psihološka i socijalno-ekonomsku podrška

033 570 560 / 570 561

Opširnije

Edukativni kutak
za mlade

Mjesto znanja, podrške i sigurnosti za mlade

033 570 560

Opširnije