Novosti

Iskorjenjivanje nasilja nad ženama treba biti cilj koji nas sve ujedinjuje

U Sarajevu danas održan događaj “Susret s novinarima s ciljem pravilnog informiranja javnosti o seksualnom nasilju u BiH”. Tokom događaja posebno je naglašena važnost i uloga medija kao partnera u procesu uspostavljanja sistema zaštite za žrtve seksualnog nasilja, destigmatizacije žrtava seksualnog nasilja, ali i kreiranja atmosfere u kojoj će žrtve sa manje poteškoća prijavljivati seksualno nasilje u našem okruženju

U sarajevskom hotelu “Europe” danas je u organizaciji Fondacije lokalne demokratije održan događaj “Susret s novinarima s ciljem pravilnog informiranja javnosti o seksualnom nasilju u BiH”, ali i senzibiliranja javnosti prema žrtvama seksualnog nasilja, te općenito podizanja svijesti o seksualnom nasilju u BiH.

O ovom važnom društvenom problemu i neophodnosti usvajanja izmjena Krivičnog zakona FBiH, a koji će biti usklađen sa standardima Konvencije Vijeća Evrope o sprečavanju i suzbijanju nasilja prema ženama i nasilja u porodici (Istanbulska konvencija) u oblasti seksualnog nasilja govorili su: Jasmina Mujezinović, direktorica Fondacije lokalne demokratije, Amer Homarac, pravni savjetnik Fondacije lokalne demokratije, Diana Šehić, direktorica Udruženja “Prava za sve”, Alma Kratina, zastupnica u Predstavničkom domu Parlamenta FBiH, a događaj je moderirala novinarka Kristina Ljevak. 

Tokom događaja posebno je naglašena važnost i uloga medija kao partnera u procesu destigmatizacije žrtava seksualnog nasilja, izmjena zakonodavnog okvira, uspostavljanja sistema zaštite za žrtve seksualnog nasilja, , ali i kreiranja atmosfere povjerenja u kojoj će žrtve prijavljivati seksualno nasilje .

“S današnjom aktivnošću krećemo u dugotrajni proces uspostavljanja sistemskih  rješenja za žrtve seksualnog nasilja, a u tome nam je itekako potrebna podrška medija. Mediji su nam uvijek bili nezaobilazan partner pri ukazivanju na problem nasilja nad ženama  i  na njegovom rješavanju. I na tome smo mi kao nevladin sektor , neizmjerno zahvalni. Podrška kako medija, tako i institucionalna nam je od ogromne važnosti. Nadam se da će naši susreti biti češći u narednom periodu kada predviđamo niz aktivnosti kojima bismo u povoljniji položaj u društvu doveli žrtve seksualnog nasilja”, kazala je Jasmina Mujezinović, direktorica Fondacije lokalne demokratije.

Pravni savjetnik Fondacije lokalne demokratije Amer Homarac govorio je o izmjeni Krivičnog zakona FBiH i njegovom usklađivanju sa Istanbulskom konvencijom, te neophodnosti redefinisanja krivičnog djela silovanja.

“U Krivični zakon FBiH neophodno je integrisati pojam “nepostojanja dobrovoljnog pristanka” na seksualni čin. Kroz inicijative za izmjene Krivicnog zakona FBiH koje smo podnijeli, predložili smo da se “svako ko sa drugim licem bez njegovog pristanka izvrši spolni odnos ili to lice navede da sa trećim licem izvrši spolni odnos ili nad samim sobom izvrši seksualni odnos” podrazumijeva kao krivično djelo silovanja”, kazao je Amer, naglasivši da je BiH Istanbulsku konvenciju ratificirala 14. augusta 2014. godine, ali do danas nije došlo do usklađivanja krivičnog zakonodavstva sa njenim standardima.

Ispred Udruženja “Prava za sve” novinarima se obratila direktorica Diana Šehić, te pozvala na zajedničko djelovanje nevladinog sektora, institucija sistema i medija.

“Iskorjenjivanje nasilja nad ženama treba biti cilj koji nas sve ujedinjuje. U našem društvu moraju se ukinuti stereotipi moći, inferioran odnos i položaj žena u društvu. Uskladit ćemo zakon, ali moramo puno više uraditi na prevenciji, na promjeni svijesti javnosti, sudija, tužilaca, muškaraca i žena, medija i svih nas. Na tome moramo raditi kontinuirano, strateški i zajednički. Jedino tako možemo očekivati neke promjene. Počinioci nasilja moraju biti kažnjeni i država mora pokazati da ima nultu toleranciju na nasilje nad ženama. Zato nam je potreban multisektorski pristup. Pri izradi zakonskog okvira mora se uključiti i nevladin sektor”, kazala je, između ostalog, Diana.

Važnost zajedničkog djelovanja institucija vlasti sa nevladinim sektorom istakla je i Alma Kratina, zastupnica Predstavničkog doma Parlamenta FBiH, kazavši da nevladine organizacije moraju biti partner sistemu vlasti u kreiranju novih i usklađivanju postojećih zakona.

“Bez aktivnog učešća medija, bez uvezanog lanca nevladinih organizacija i nas u zakonodavnoj vlasti, bit će teško napraviti konkretne korake. Najveći dio naših inicijativa upućenih ka ministarstvima, dolazio je kroz rad sa nevladinim organizacijama koje trebaju biti prepoznate kao partneri ministarstvima. Hvala za sve što radite požrtvovano, na istom smo zadatku”, kazala je Alma.

“Susret s novinarima s ciljem pravilnog informiranja javnosti o seksualnom nasilju u BiH” događaj je koji se organizira u okviru projekta „Prekinimo ćutanje - unapređenje odgovora na seksualno nasilje u BiH“, a kojeg implementiraju Fondacija Lara u partnerstvu s Fondacijom lokalne demokratije, a uz podršku Ureda UN Women u BiH i finansijsku podršku Švedske vlade.

 Sigurna kuća

Prijavite nasilje nadležnoj policiji, centru za socijalni rad ili nas pozovite na broj:

033 222 000

Opširnije

SOS telefon

Imate pravo potražiti pomoć i dobiti podršku drugih. Mi vas razumijemo, možemo i hoćemo vam pomoći. Ostati anonimni i pozovite nas.

033 222 000 (KS), 1265 (FBiH)

Opširnije

Centar za žene

NISI KRIVA! NISI SAMA! IZLAZ POSTOJI! Besplatna pravna pomoć, besplatna psihološka i socijalno-ekonomsku podrška

033 570 560 / 570 561

Opširnije

Edukativni kutak
za mlade

Mjesto znanja, podrške i sigurnosti za mlade

033 570 560

Opširnije