Novosti

Istanbulska konvencija

U zajedničkoj organizaciji Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice, Agencije za ravnopravnost spolova BiH i Vijeća Evrope - Odjela za evropsku socijalnu povelju, a u okviru aktivnosti predsjedavanja BiH Vijećem Evrope, 20. oktobra realizovana je konferencija: Monitoring i implementacija Istanbulske konvencije - nove sinergije“

Jasmina Mujezinović, izvršna direktorica Fondacije lokalne demokratije učestvovala je na konferenciji kao predstavnica Sigurne mreže (28 nevladinih organizacija iz cijele BiH koje imaju u svojoj misiju prevenciju i borbu protiv nasilja u porodici)  i tom prilikom naglasila važnost   uključivanjem državnih institucija koje najavljuju odlučnu borbu protiv nasilja u porodici. Ministrica za ljudska prava i izbjeglice BiH, Semiha Borovac podsjetila je da je BiH šesta zemlja članica Vijeća Evrope koja je ratificirala Istanbulsku konvenciju i to se dogodilo u novembru 2013. godine, a u julu ove godine Vijeće ministara usvojilo je Okvirnu strategiju za implementaciju te konvencije i time već otvorila put ka njenoj primjeni. Kako je istaknuto, osim zakonskim izmjenama, ekonomsko osnaživanje žena u znatnoj mjeri bi doprinijelo prevenciji i borbi protiv nasilja u porodici. Učesnici ove konferencije u Sarajevu su bili članovi zemalja članica Vijeća Evrope i predstavnici domaćih i regionalnih institucija za ljudska prava i ravnopravnost spolova.Sigurna kuća

Prijavite nasilje nadležnoj policiji, centru za socijalni rad ili nas pozovite na broj:

033 222 000

Opširnije

SOS telefon

Imate prevo potražiti pomoć i dobiti podršku drugih. Mi vas razumijemo, možemo i hoćemo vam pomoći. Ostati anonimni i pozovite nas.

033 222 000 (KS), 1265 (FBiH)

Opširnije

Centar za žene

NISI KRIVA! NISI SAMA! IZLAZ POSTOJI! Besplatna pravna pomoć, besplatna psihološka i socijalno-ekonomsku podrška

033 570 560 / 570 561

Opširnije