Novosti

Izabran upravni odbor Mreže Globalnog sporazuma u BiH!

U Sarajevu 30.marta 2012 održan je sastanak skupštine Mreže Globalnog sporazuma u BiH (Mreža GS) koja okuplja vodeće kompanije kao i mala i srednja preduzeća, koja su se opredijelila da svoju komparativnu prednost na tržištu grade ne samo količinom profita koji ostvaruju, nego i brigom o svojim uposlenicima, životnoj sredini kao i zajednici u kojoj posluju.Ovaj sastanak Mreže GS je kao i dosadašnji bio otvoren za javnost i nečlanice.Na skupštini Mreže GS članice su usvojile principe upravljanja i organizacijsku strukturu MGS, politiku korištenja logotipa, politiku izvještavanja o napretku, te je izabran sastav upravnog odbora sa mandatom od dvije godine koji čine:

Iz reda profitnog sektora: 1. Energoinvest dd Srajevo - Fikret Šemšić 2. ASA HOLDING - Vedran Peršić 3. Lutrija BiH - Melisa Durak-Buljubašić Iz reda neprofitnog sektora: 4. Centar za promociju civilnog društva (CPCD) – Aida Daguda 5. Fondacija lokalne demokratije (FLD) - Jasmina Mujezinović Sjedište Sekretarijata Mreže Globalnog sporazuma u BiH: Centar za promociju civilnog društva Kalesijska 14 71 000 Sarajevo Tel/fax 033/ 644 810; 611 798; 611 834; E mail: prijava@cpcd.ba www.cpcd.ba;www.odgovornost.ba, www.civilnodrustvo.baSigurna kuća

Prijavite nasilje nadležnoj policiji, centru za socijalni rad ili nas pozovite na broj:

033 222 000

Opširnije

SOS telefon

Imate pravo potražiti pomoć i dobiti podršku drugih. Mi vas razumijemo, možemo i hoćemo vam pomoći. Ostati anonimni i pozovite nas.

033 222 000 (KS), 1265 (FBiH)

Opširnije

Centar za žene

NISI KRIVA! NISI SAMA! IZLAZ POSTOJI! Besplatna pravna pomoć, besplatna psihološka i socijalno-ekonomsku podrška

033 570 560 / 570 561

Opširnije