Novosti

Javna tribina: "Analiza educiranosti javnosti iz zakona o ravnopravnosti polova Bosne i Hercegovine i Porodičnog zakona Federacije Bosne i Hercegovine"

U ime Fondacije lokalne demokratije, zadovoljstvo nam je da Vas pozovemo na javnu tribinu na kojoj će biti predstavljena „Analiza educiranosti javnosti iz zakona o ravnopravnosti polova Bosne i Hercegovine i Porodičnog zakona Federacije Bosne i Hercegovine“ ,koju realizujemo u  okviru  projekta „Obrazovanja javnosti o pravnom sistemu“ uz financijsku podršku Usaid-JSDPII. Cilj projekta je povećavati povjerenje javnosti u vladavinu zakona uključivanjem profesionalaca u obrazovanje građana o pravnom sistemu Bosne i Hercegovine. Javnojtribini i urađenoj Analizi prethodilo je potpisivanje sporazuma o partnerstvu između: Agencije za ravnopravnost spolova Bosne i Hercegovine, Udruženje sudija Bosne i Hercegovine, Udruženja tužitelja Federacije Bosne i Hercegovine i Fondacije lokalne demokratije, čiji će predstavnici na Javnoj tribini govoriti o temama: „Važnost porodičnog zakona za građane i društvo uz osvrt na organizaciju pravosuđa u FBIH“  - sutkinja Maja Pejić  ( Udruženje sudija Bosne i Hercegovine) i „Važnost primjene Zakona o ravnopravnosti spolova za građane i mehanizmi zaštite prava“- direktorica Agencije za ravnopravnost polova BiH Samra Filipović-Hadžiabdić.

Napomena:

Dan i datum: utorak, 05.februar 2012.

Satnica:  9.30 ( preuzmite dnevni red

Mjesto i adresa Hotel Bosnia, Kulovića br. 9 71 000 Sarajevo

Kontakt osoba: Edita Pršić +387 33 237 240,236 899, 061 135 834

Dodatno:

Fondacija lokalne demokratije kontinuirano radi na prevenciji i zaštiti protiv nasilja u porodici i ravnopravnosti polova, kroz direktno zbrinjavanje žrtava nasilja u porodici ( smještajem u sigurnu kuću, sos telefon). Zatim pružanjem usluga besplatne pravne pomoći putem savjetovanja i zastupanja na sudovima, kao i radu na sistemskim rješenjima o navedenim temama. Sigurna kuća

Prijavite nasilje nadležnoj policiji, centru za socijalni rad ili nas pozovite na broj:

033 222 000

Opširnije

SOS telefon

Imate pravo potražiti pomoć i dobiti podršku drugih. Mi vas razumijemo, možemo i hoćemo vam pomoći. Ostati anonimni i pozovite nas.

033 222 000 (KS), 1265 (FBiH)

Opširnije

Centar za žene

NISI KRIVA! NISI SAMA! IZLAZ POSTOJI! Besplatna pravna pomoć, besplatna psihološka i socijalno-ekonomsku podrška

033 570 560 / 570 561

Opširnije

Edukativni kutak
za mlade

Mjesto znanja, podrške i sigurnosti za mlade

033 570 560

Opširnije