Novosti

Javni poziv za angažovanje konsultanta_ice za izradu sinopsisa

Fondacija lokalne demokratije raspisuje Javni poziv za angažovanje konsultanta_ica za izradu sinopsisa za izradu videa trajanja do 3 minute.

O projektu

 

Fondacija Lara u partnerstvu sa Sigurnom mrežom realizuje projekat „Unapređenje specijaliziranih usluga podrške žrtvama seksualnog nasilja u BiH”, uz podršku Ureda UN Women u BiH i finansijsku podršku Švedske.

 

U okviru projekta Fondacija lokalne demokratije kreira kratki video u svrhu promocije dokumenta Standardne operativne procedure za žrtve seksualnog nasilja u Kantonu Sarajevo.

 

Javni poziv odnosi se na angažman jednog/e konsultanta/ice koji će izraditi sinopsis za video.

 

Opis posla/zadaci i odgovornosti

 

Zadatak konsultanta/ice jeste da na osnovu dokumenta Standardne operativne procedure za žrtve seksualnog nasilja u Kantonu Sarajevo izradi sinopsis za video čija dužina ne prelazi 3 minute. Video treba sadržavati animacije, ilustracije i vizuale. Zadatak obuhvata detaljno proučavanje Standardnih operativnih procedura kako bi identifikovao ključne poruke i informacije. Na osnovu toga, konsultant/ica će osmisliti koncept videa koji će uključivati animacije, ilustracije i vizuale. Cilj je da se na efektan način prenesu važne informacije sadržane u dokumentu, istovremeno zadržavajući pažnju gledalaca.

Sama struktura videa može obuhvatiti uvodni deo koji postavlja kontekst i naglašava važnost tema, zatim središnji deo u kojem se detaljno prikazuju ključne tačke iz procedura, uz korišćenje vizualnih elemenata kako bi se olakšalo razumevanje. Animacije i ilustracije mogu dodatno ojačati emocionalnu vezu gledalaca sa temom.

Konsultant/ica će također uzeti u obzir ton videa, osiguravajući da bude edukativan, ali istovremeno senzibilan prema osetljivosti teme. Nakon izrade sinopsisa, sarađivaće sa stručnjacima za produkciju videa kako bi osigurao da konačni proizvod odražava svrhu i poruke dokumenta na najefikasniji način.

 

Broj osoba koje se angažiraju: jedan/a (1) konsultant/ica

 

Kvalifikacije, stručna znanja/uslovi za prijavljivanje

-        Iskustvo;

-        Poznavanje fenomena i normativnog okvira za seksualno nasilje;

 

Postupak prijave

Za obavljanje poslova iz javnog poziva mogu se prijaviti isključivo fizička lica koja imaju iskustvo u izradi sličnih sinopsisa i videa. Uz prijavu dostaviti:

-        Prijedlog cijene usluge;

 

Prijave se mogu dostaviti u elektronskoj formi, najkasnije do 23.11.2023. godine na e-mail adresu: info@fld.ba ili poštom na adresu Fondacija lokalne demokratije, Radićeva 11, Sarajevo.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće biti razmatrane.

Kratak vremenski okvir proizlazi iz kratkog vremena za realizaciju aktivnosti.

 

Postupak izbora

Ocjenu pristiglih prijava vršit će komisija imenovana u tu svrhu. Odluka o izboru konsultanta/ice bit će dostavljena u roku od tri (3) dana od završetka konkursa.

 

Pravo na prigovor

Pravo prigovora na odluku o izboru konsultantice/ta imaju svi prijavljeni u roku od 3 (tri) dana od dana objavljivanja navedene odluke.

 

Po isteku roka za prigovor potpisat će se ugovor sa izabranom/im konsultanom/icom o međusobnim pravima i obavezama u izvršenju traženog posla.Sigurna kuća

Prijavite nasilje nadležnoj policiji, centru za socijalni rad ili nas pozovite na broj:

033 222 000

Opširnije

SOS telefon

Imate pravo potražiti pomoć i dobiti podršku drugih. Mi vas razumijemo, možemo i hoćemo vam pomoći. Ostati anonimni i pozovite nas.

033 222 000 (KS), 1265 (FBiH)

Opširnije

Centar za žene

NISI KRIVA! NISI SAMA! IZLAZ POSTOJI! Besplatna pravna pomoć, besplatna psihološka i socijalno-ekonomsku podrška

033 570 560 / 570 561

Opširnije

Edukativni kutak
za mlade

Mjesto znanja, podrške i sigurnosti za mlade

033 570 560

Opširnije