Novosti

Javni poziv za angažovanje moderatora/ice na događaju

Fondacija lokalne demokratije raspisuje Javni poziv za angažovanje moderatora/ice na događaju Pružanje podrške žrtvama seksualnog nasilja u Kantonu Sarajevo - prezentacija modela

 

O projektu

 

Fondacija Lara u partnerstvu sa Sigurnom mrežom realizuje projekat „Unapređenje specijaliziranih usluga podrške žrtvama seksualnog nasilja u BiH”, uz podršku Ureda UN Women u BiH i finansijsku podršku Švedske.

 

U okviru projekta Fondacija lokalne demokratije organizuje događaj u svrhu  prezentacije predloženog modela pružanja podrške žrtvama seksualnog nasilja u Kantonu Sarajevo. Učesnici događaja bit će predstavnici institucija Kantona Sarajevo.

 

Događaj će se održati 27.10.2023. godine u Sarajevu.

 

Javni poziv odnosi se na angažman jednog/e moderatora/ice koji će moderirati dogajađem.

 

Opis posla/zadaci i odgovornosti

-        Upoznavanje sa temom sastanka i podacima relevantnim za moderiranje događajem;

-        Moderiranje događajem;

-        Vođenje bilješki tokom događaja;

 

Broj osoba koje se angažiraju: jedan/a (1) moderator/ic.

 

Kvalifikacije, stručna znanja/uslovi za prijavljivanje

-        Visoka stručna sprema u oblasti društvenih nauka;

-        Iskustvo u moderiranju;

-        Poznavanje fenomena i normativnog okvira za seksualno nasilje;

 

Postupak prijave

Za obavljanje poslova iz javnog poziva mogu se prijaviti isključivo fizička lica koja imaju propisane kvalifikacije. Uz prijavu dostaviti:

-        CV sa posebnim naglaskom na kvalifikacije i reference koje odgovaraju uslovima javnog poziva;

-        Prijedlog cijene usluge;

 

Prijave se mogu dostaviti u elektronskoj formi, najkasnije do 20.10.2023. godine na e-mail adresu: info@fld.ba ili poštom na adresu Fondacija lokalne demokratije, Radićeva 11, Sarajevo.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće biti razmatrane.

 

Postupak izbora

Ocjenu pristiglih prijava vršit će komisija imenovana u tu svrhu. Odluka o izboru konsultanta/ice bit će dostavljena u roku od tri (3) dana od završetka konkursa.

 

Pravo na prigovor

Pravo prigovora na odluku o izboru konsultantice/ta imaju svi prijavljeni u roku od 3 (tri) dana od dana objavljivanja navedene odluke.

 

Po isteku roka za prigovor potpisat će se ugovor sa izabranom/im konsultanom/icom o međusobnim pravima i obavezama u izvršenju traženog posla.Sigurna kuća

Prijavite nasilje nadležnoj policiji, centru za socijalni rad ili nas pozovite na broj:

033 222 000

Opširnije

SOS telefon

Imate pravo potražiti pomoć i dobiti podršku drugih. Mi vas razumijemo, možemo i hoćemo vam pomoći. Ostati anonimni i pozovite nas.

033 222 000 (KS), 1265 (FBiH)

Opširnije

Centar za žene

NISI KRIVA! NISI SAMA! IZLAZ POSTOJI! Besplatna pravna pomoć, besplatna psihološka i socijalno-ekonomsku podrška

033 570 560 / 570 561

Opširnije

Edukativni kutak
za mlade

Mjesto znanja, podrške i sigurnosti za mlade

033 570 560

Opširnije