Novosti

MIR POČINJE OSMIJEHOM – MIROVNI AKTIVIZAM U BIH

Sarajevo, 19. septembra/rujna 2012. – Mirovne aktivističke organizacije će 21. septembra/rujna 2012. godine, na Trgu fra Grge Martića (ispred Katedrale) pod okriljem neformalne “Mreže za izgradnju mira” podržane od Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID) kroz projekat Izaberimo mir zajedno, obilježiti Međunarodni dana mira pod nazivom “Mir počinje osmijehom”. Predstavljanjem svojih aktivnosti mirovni aktivisti/kinje će poslati poruku mira i pozvati sve građane/ke Bosne i Hercegovine i svijeta na mir, suživot i razumijevanje.

Obilježavanje u Sarajevu će biti organizirano između 11.00 i 13.00 sati, uz izjave za medije koje su planirane u 12.00 sati nakon dolaska biciklista Kluba Ekstremnih Sportova (KES) iz Vareša koji će voziti na relaciji Vareš – Sarajevo radi donošenja simbolične “Zakletve miru” iz kraljevskog grada Bobovca do mjesta proslave u Sarajevu. Ostale aktivnosti uključivat će podjelu novog broja Mirovnih novosti, mirovnih letaka, sakupljanje osmijeha i poruka mira, mirovne igre, facepainting, puštanje balona i golubova, i sl. u kojima će učestvovati veliki broj aktivistkinja i aktivista. Organizatori ovog događaja su: Catholic Relief Services (CRS), Caritas Biskupske konferencije Bosne i Hercegovine (Caritas BK BiH), Asocijacija za demokratske inicijative (ADI), Inicijativa mladih za ljudska prava (YIHR), International Commission on Missing Persons (ICMP), CARE International, United Nations Development Programme (UNDP), Fondacija jedan svijet (OneWorldSee), Fondacija CURE, Fondacija lokalne demokracije (FLD), Fondacija za kreativni razvoj (FKR), Katolički školski centar – Srednja medicinska škola, Nansen Dialogue Centre Sarajevo (NDC), NVO Altruista Svjetlo, Savez logoraša u BiH i Srce puno osmjeha.

Za dodatne informacije molimo kontaktirajte:

Goran Bubalo

Mreža za izgradnju mira

Tel: 033/812 401 i 061/211 079

Pdf sa više informacija skinite OVDJE.Sigurna kuća

Prijavite nasilje nadležnoj policiji, centru za socijalni rad ili nas pozovite na broj:

033 222 000

Opširnije

SOS telefon

Imate pravo potražiti pomoć i dobiti podršku drugih. Mi vas razumijemo, možemo i hoćemo vam pomoći. Ostati anonimni i pozovite nas.

033 222 000 (KS), 1265 (FBiH)

Opširnije

Centar za žene

NISI KRIVA! NISI SAMA! IZLAZ POSTOJI! Besplatna pravna pomoć, besplatna psihološka i socijalno-ekonomsku podrška

033 570 560 / 570 561

Opširnije