Novosti

Multidisciplinarni pristup u prevenciji i zaštiti od nasilja nad djecom u Kantonu Sarajevo

U organizaciji Fondacije lokalne demokracije, 9. oktobra 2015. u okviru programa Dječije nedjelje, realizovan je Okrugli stol o temi: „Multidisciplinarni pristup u prevenciji, zašiti i borbi protiv nasilja nad djecom“.

Na ovom okruglom stolu učestvovali su direktori i predstavnici najznačajnih institucija i službi koji se bave zaštitom djece u Kantonu Sarajevo. Okruglom stolu prisustvovale su ministrica, Karolina Karačić -Ministarstva za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice i Emira Tanović – Mikulec- Ministarstvo zdravstva. Ovom prilikom predstavljena je uloga  i presjek 10 godina rada tzv. Koordinacionog tijela, kroz prezentacije i promociju Brošure koja je štamapana u okviru istog programa. Uz predstavljanje uloge svake od članica sadrži i registar najznačajnijih kontakata u Kantonu Sarajevu koji su uključeni u zaštitu djece. Koordinaciono tijelo sačinjeno je od prestavnika ministarstava u Kantonu Sarajevo: pravde i uprave; za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice; zdravstva;  unutrašnjih poslova kao  i Fondacije lokalne demokratije Koontinuirani rad članova imenovanog tijela ima ključnu ulogu u sadašnjem postavljenom sistemu prevencije, zaštite i borbe protiv nasilja u porodici u Kantonu Sarajevu. Nakon konstruktivne diskusije, prijedloga i primjera iz prakse svih aktera generalni je zaključak da je najefikasniji vid borbe protiv nasilja primarna prevencija, prema tome i aktivnosti na senzibilizaciji javnosti uz sve navedene zaključke, kao što je uvođenje Male škole odgovornog roditeljstva, izmjene zakonskih legislativa, itd.   trebaju  biti stalne i pomognuti od svih aktera uključenih u ovoj oblasti.Sigurna kuća

Prijavite nasilje nadležnoj policiji, centru za socijalni rad ili nas pozovite na broj:

033 222 000

Opširnije

SOS telefon

Imate pravo potražiti pomoć i dobiti podršku drugih. Mi vas razumijemo, možemo i hoćemo vam pomoći. Ostati anonimni i pozovite nas.

033 222 000 (KS), 1265 (FBiH)

Opširnije

Centar za žene

NISI KRIVA! NISI SAMA! IZLAZ POSTOJI! Besplatna pravna pomoć, besplatna psihološka i socijalno-ekonomsku podrška

033 570 560 / 570 561

Opširnije