Novosti

Nacrt Zakona o zaštiti od nasilja u porodici u Federaciji BiH jednoglasno usvojen i upućen u dalju proceduru

Fondacija lokalne demokratije je sa Sigurnom mrežom BiH i uz podršku ekspertske radne grupe izradila Nacrt novog Zakona o zaštiti od nasilja u porodici u Federaciji BiH, s ciljem usklađivanja zakonodavnog okvira i politika sa međunarodnim standardima o eliminaciji nasilja nad ženama i drugim oblicima diskriminacije.

Na 24. sjednici Predstavničkog doma Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine, održanoj 27.07.2021. godine, Nacrt Zakona jednoglasno je usvojen i upućen u dalju proceduru. Ovo je uspješan prvi korak u procesu usvajanja novog Zakona i predstavlja rezultat dugogodišnjeg zalaganja Fondacije lokalne demokratije i Sigurne mreže BiH a uz podršku UN Women Bosna i Hercegovina.

Veliki doprinos u izradi i zagovaranju za donošenje Zakona dale su i parlamentarke svih političkih partija koje participiraju u radu Parlamenta, te im se ovim putem zahvaljujemo.
Kampanja "Nasilje nije privatna stvar" se provodi u okviru regionalnog projekta “Sprovođenje normi, mijenjanje stavova“, uz podršku Evropske unije i UN Women, u saradnji sa organizacijama civilnog društva u BiH.
Nastavljamo zagovarački proces za usvajanje zakona!Sigurna kuća

Prijavite nasilje nadležnoj policiji, centru za socijalni rad ili nas pozovite na broj:

033 222 000

Opširnije

SOS telefon

Imate pravo potražiti pomoć i dobiti podršku drugih. Mi vas razumijemo, možemo i hoćemo vam pomoći. Ostati anonimni i pozovite nas.

033 222 000 (KS), 1265 (FBiH)

Opširnije

Centar za žene

NISI KRIVA! NISI SAMA! IZLAZ POSTOJI! Besplatna pravna pomoć, besplatna psihološka i socijalno-ekonomsku podrška

033 570 560 / 570 561

Opširnije

Edukativni kutak
za mlade

Mjesto znanja, podrške i sigurnosti za mlade

033 570 560

Opširnije