Novosti

OBAVIJEST ZA MEDIJE - DAN SIGURNIJEG INTERNETA 07. februar 2012.

Povodom obilježvanja dana sigurnijeg interneta u cilju promocije sigurnijeg i odgovornijeg korištenje „online“ tehnologije zadovoljstvo nam je da vas obavjestimo da Fondacija lokalne demokratije realizuje projekt: „NASILJE NIJE MOJ IZBOR ”

Cilj projekta da kroz inovativne metode  edukacije, u odabranim osnovnim i srednjim školama školama na područiju Grada Sarajeva, educira mladu populaciju (14 do 16 godina) o  nasilju nad i među djecom, kako ga prepoznati i na koji način reagovati u cilju promjene stavova i ponašanja grupa i pojedinaca vezano za odnos prema nasilju. Inovativna metoda edukacije se ogleda prvenstveno u kreiranju, odnosno snimanju  i prikazivanju kratkog filma/video klipa koji ovu temu ciljanoj grupi približava na adekvatan način. Film pod nazivom „Zlostavljanje na internetu“ obrađuje jedan negativni fenomen koji se pojavio razvojem informatičko digitalne komunikacije, na koji bi trebalo obratiti pažnju, s obzirom na nove izazove i ubrzani tempo razvoja ove tehnologije. Film će provocirati postavljanje pitanja, inicirati diskusija,  stimulisati svijest o kompleksnosti nasilja i urgentnoj potrebi da se svako od nas, adekvatno, izvan stereotipa i na mikroplanu, angažuje u primjerima ispoljenog nasilja ili u procesima njegove prevencije. Za više informacija, molimo kontaktirajte: Edita Pršić, Fondacija lokalne demokratije. Telefon: +387 (61)135 834  (33)237 240, 236 899 E-mail:edita.prsic@fld.ba

Ovaj projekat se realizuje u sklopu UNDP-ovog projekta „Jačanje lokalne demokratije/demokracije II – LOD II“ kojeg finansira Evropska unija iz sredstava Instrumenta za predpristupnu pomoc (IPA) u iznosu od 1,5 miliona eura, a u saradnji sa Gradom Sarajevo.Sigurna kuća

Prijavite nasilje nadležnoj policiji, centru za socijalni rad ili nas pozovite na broj:

033 222 000

Opširnije

SOS telefon

Imate pravo potražiti pomoć i dobiti podršku drugih. Mi vas razumijemo, možemo i hoćemo vam pomoći. Ostati anonimni i pozovite nas.

033 222 000 (KS), 1265 (FBiH)

Opširnije

Centar za žene

NISI KRIVA! NISI SAMA! IZLAZ POSTOJI! Besplatna pravna pomoć, besplatna psihološka i socijalno-ekonomsku podrška

033 570 560 / 570 561

Opširnije

Edukativni kutak
za mlade

Mjesto znanja, podrške i sigurnosti za mlade

033 570 560

Opširnije