Novosti

Obrazovanje javnosti o pravnom sistemu

OBRAZOVANJE JAVNOSTI O PRAVNOM SISTEMU novi je projekt Fondacije lokalne demokratije podržan putem Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID)-JSDP II – Sektor za razvoj pravosuđa

Na svečanoj ceremoniji 19. Oktobra 2012. godine grantove je dodijelito direktor misije USAID-a, David Barth sa ciljem unapređenja zagovaračkih aktivnosti Mreže pravde BiH koja okuplja nevladine organizacije i profesionalna udruženjaiz pomoći USAID-a koja je uspostavljena  2010. godine.

Tom prilikom je prezentovan  i Priručnik za monitoring pravosudnog sektora BiH, kreiran u saradnji sa Mrežom pravde, koji će pomoći nevladinim organizacijama u praćenju i izvještavaju o radu pravosudnog sektora BiH, a predstavnicima vlasti će omogućiti da na osnovu pouzdanih podataka donose odluke u oblasti zakonodavstva.

Ovaj projekt Fondacija lokalne demokratije realizuje u partnerstvu sa Udruženjem građana iz Trebinja „Stop mobbing“Sigurna kuća

Prijavite nasilje nadležnoj policiji, centru za socijalni rad ili nas pozovite na broj:

033 222 000

Opširnije

SOS telefon

Imate pravo potražiti pomoć i dobiti podršku drugih. Mi vas razumijemo, možemo i hoćemo vam pomoći. Ostati anonimni i pozovite nas.

033 222 000 (KS), 1265 (FBiH)

Opširnije

Centar za žene

NISI KRIVA! NISI SAMA! IZLAZ POSTOJI! Besplatna pravna pomoć, besplatna psihološka i socijalno-ekonomsku podrška

033 570 560 / 570 561

Opširnije

Edukativni kutak
za mlade

Mjesto znanja, podrške i sigurnosti za mlade

033 570 560

Opširnije