Novosti

Od mira u Kući do mira u svijetu

U povodu obilježavanja međunarodnog Dana ljudskih prava, 10. decembra 2012. godine , Fondacija lokalne demokratije i još sedam članica Sigurne mreže- nevladinih organizacija koje se bave zaštitom žena i djece žrtava nasilja u porodici u svojim gradovima: Bihać, Modriča, Banja Luka, Mostar, Tuzla, Zenica i Sarajevo uličnim akcijama građane/ke su željela da upoznaju da nasilje u porodici predstavlja jedan od najtežih i široko rasprostranjenih oblika kršenja ljudskih prava.

Kroz podjelu promo materijala ( kišobrani, ogledala, cekere i flajere) u interakciji i razgovoru sa građankama/nima su još jednom podsjetile da nasilje u porodici nije privatni problem i da je zakonska dužnost svakog građanina ukoliko se sustretne  s njim i prijaviti ga. Kampanja je realizovana pod sloganom Globalne kampanje 16 dana aktivizma protiv rodno zasnovanog nasilja u porodici sa brojevima SOS telefona na nivou Fedreacije BiH i RS-a Od mira u Kući do mira u svijetu SOS telefon 1265 federacija Bosne i Hercegovine SOS telefon 1264 repubika Srpska Sigurna kuća

Prijavite nasilje nadležnoj policiji, centru za socijalni rad ili nas pozovite na broj:

033 222 000

Opširnije

SOS telefon

Imate pravo potražiti pomoć i dobiti podršku drugih. Mi vas razumijemo, možemo i hoćemo vam pomoći. Ostati anonimni i pozovite nas.

033 222 000 (KS), 1265 (FBiH)

Opširnije

Centar za žene

NISI KRIVA! NISI SAMA! IZLAZ POSTOJI! Besplatna pravna pomoć, besplatna psihološka i socijalno-ekonomsku podrška

033 570 560 / 570 561

Opširnije

Edukativni kutak
za mlade

Mjesto znanja, podrške i sigurnosti za mlade

033 570 560

Opširnije